Akce

Naší školky

Duben 2015


- PROBOUZENÍ PARKU - 24.4.2015
- LEGOHRÁTKY - SLAVNOSTI BAREVNÝCH MĚSTEČEK - 28.4.2015
- SLET ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ - třída Včelky - 29.4.2015
- PROBOUZENÍ JARA - akce pro rodiče s dětmi - 23.4.2015
- KOČIČÍ DEN - třída Včelky - 16.4.2015

SLET ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ
Ve středu 29. 4. 2015 se v podvečer na školní zahradě konal slet čarodějnic a čarodějů – dětí a rodičů ze třídy Včeliček. Slet pořádala vrchní čarodějnice Bludímíra, čarodějnice Elvíra, Brambambule z Brambambulova a slečna Bradavice z Bradavičníkova, které pozvaly své známé na čarodějnický kotlíkový gulášek. Sehnat všechny ty správné ingredience (kuří nožky, vodu z kouzelné studánky nebo například zelenou kobylku a pavoučí nožky) nebylo jen tak a malí i velcí čarodějové museli prokázat svou statečnost a rychlost, ale nakonec si všichni na skvělém gulášku moc pochutnali. A kdo měl ještě hlad, opekl si špekáček při závěrečném táboráku.
EXIF [29.04.2015 16:02:00 | NIKON COOLPIX L820]
SLAVNOSTI BAREVNÝCH MĚSTEČEK
Rozvoj polytechnického vzdělávání je v letošním školním roce v bruntálské Mateřské škole Okružní podpořeno novými stavebnicemi LEGA, které jsme obdrželi díky zapojení do projektu „Podpora polytechnického vzdělávání 14 MŠ z Moravskoslezského kraje“.
Projekt běží celý školní rok a jeho součástí je i vzdělávání pedagogů, ale také praktické ukázky a pravidelné setkávání s lektorkou přímo v mateřské škole. Díky Legohrátkám jsme vždy mohli ukázat, jak se pro nás LEGO stalo nejen zábavnou hračkou, ale jak ho využíváme i jako vzdělávací pomůcku nebo třeba výtvarný materiál.
SLAVNOSTI BAREVNÝCH MĚSTEČEK, tak si děti nazvaly závěrečný projekt, na kterém pracovaly týden a ve kterém p. lektorce chtěly ukázat, kam až sahá jejich fantazie a co vše se se stavebnicí naučily. Jelikož se do práce pustilo všech 90 dětí s p. učitelkami, o nápady nebyla nouze, naopak dětská fantazie se rozrostla tak, že výstava zaplnila celou jednu třídu včetně velké herny. Děti využívaly především stavebnic Lego, ale mohly použít i jakýkoliv doplňkový materiál.
Práce jednotlivých tříd na sebe tak krásně navazovala, že vznikl další Legopříběh, který děti s nadšením představovaly snad každému, kdo se ve školičce ukázal. P. lektorce se celý projekt moc líbil, chválou rozhodně nešetřila a popřála nám, ať se nám daří a ať dále pokračujeme v práci tak, jako doposud. Pyšní byli na děti a p. učitelky i rodiče, kteří oceňovali především jednotlivé detaily a nápady. A kdo výstavu nestihl, máme pro něj alespoň malou ochutnávku, protože jste opravdu přišli o hodně:
PROBOUZENÍ PARKU
V pátek 24. 4. 2015 i děti z Mateřské školy Okružní zavítaly do bruntálského městského parku, kde Středisko volného času Bruntál, p. o., ve spolupráci s městem Bruntál pořádalo již tradiční akci „PROBOUZENÍ PARKU“. Při této příležitosti byla pro děti přichystána spousta zábavy.
Všichni jsme si zde nejen zasoutěžili, ale také zastavili nad zajímavými úkoly, za což nás čekala nejen pochvala, ale také sladká odměna. Nejdéle jsme se však zdrželi u stanoviště s dravými ptáky. Děti nebylo možné odtrhnout od poutavého vyprávění jejich chovatele, který nám trpělivě odpovídal na naše všetečné dotazy.
Pečlivost, s jakou byla celá akce uspořádána, byla obdivuhodná a děti odsud odcházely příjemně unavené a spokojené a s množstvím nevšedních zážitků. Všichni, kteří se na přípravě akce podíleli, si určitě zaslouží velkou pochvalu a my se těšíme opět příští rok.
EXIF [24.04.2015 10:00:55 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [24.04.2015 09:08:38 | NIKON COOLPIX L820]
PROBOUZENÍ JARA
Kdo se těší ze slunečných jarních dnů a má rád jaro, určitě nechyběl na akci PROBOUZENÍ JARA, kterou pro rodiče s dětmi připravila naše mateřská škola ve spolupráci s MĚSTEM BRUNTÁL.
Akce se konala ve čtvrtek 23.4.2015 a její zahájení si vzala na starost jarní víla, která se nejdříve se všemi přivítala na zahradě mateřské školy. Chvíli si s dětmi povídala o jaru, sluníčku, broučcích a každému rozdala jarní kytičku (kterou ji pomáhaly vyrobit děti ve školce). K probouzení přírody na jaře ale jarní víla potřebuje hlavně sluníčko a tak se všichni společně vydali v průvodu sluníčko hledat. Naštěstí sluníčko ukazovalo cestu svými zlatými paprsky. Na pomoc přiletěli i dva ptáčci zpěváčci, kteří chtěli pomoci a sluníčko přivolat písničkou.
Málem však vše překazil větřík Petřík, který jim jarní písničku odfoukl a ptáčci zpěváčci ji nemohli najít. V průvodu se našlo ale spousta šikovných dětí, kteří písničku ptáčkům našli a když si pak všichni společně písničku zazpívali, sluníčko se na ně krásně usmálo a svými paprsky je stále více a více volalo k sobě. Paprsky a jarní písničky přivedl jarní vílu s dětmi a rodiči až na bruntálské náměstí, kde na ně skutečně sluníčko čekalo. Sluníčko si občas s dětmi hrálo na schovávanou, ale i přesto se podařilo probudit jarní broučky a motýlky. Dokonce si děti poradily i s uličníky, kterých se broučci moc báli a kteří nadělali v přírodě spoustu nepořádku, nebo se jim také podařilo získat od Vodněnky vodičku, pro jejich jarní kytičky....
Jarní víla i sluníčko měli obrovskou radost, že se vše vydařilo a s jarní náladou a malým dárečkem pro malé zahradníky se se všemi rozloučily ještě společným tanečkem.
EXIF [23.04.2015 15:19:54 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [23.04.2015 15:07:56 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [23.04.2015 14:50:23 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [23.04.2015 15:11:05 | NIKON COOLPIX L820]