Akce

Naší školky

Listopad 2014


- MYŠKY SVÍTÍ NAD BRUNTÁLEM - třídní akce s rodiči (MYŠKY) - 2.11.2014
- NÁVŠTĚVA PŘÍROD. STANICE - 10.11.2014
- VÝLET ZA KAMARÁDY NA SLOVENSKO - 3.- 5.11.2014
- PODZIMNÍ DÍLNIČKY - třídní akce s rodiči ( MYŠKY, KOŤÁTKA)
- PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA V ORDINACI Dr.MYŠEK A MYŠÁKŮ - projektový den MŠ ( 28.11.2014)
- USPÁVÁNÍ PODZIMNÍCH SKŘÍTKŮ - akce s rodiči - 20.11.2014
- CVIČENÍ SE SENIORY (1x za 14 dní)
- NÁVŠTĚVA DIVADLA - \"DIVADELNÍ FESTIVAL KYTKA\" - 27.11.2014

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA V ORDINACI Dr.MYŠEK A MYŠÁKŮ
Projektové dny, kdy se děti potkávají s kamarády z ostatních tříd, se v naší škole již oblíbenou tradicí. Listopadové setkání proběhlo 28. 11. 2014, které tentokrát připravily paní učitelky a děti ze třídy Myšek a uspořádaly pro své kamarády z ostatních tříd Projektový den nazvaný PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA V ORDINACI Dr. MYŠEK A MYŠÁKŮ.
Myšky se na celou akci připravily opravdu zodpovědně a moc děkujeme i za pomoc rodičům, kteří dětem pomohli s přípravou kostýmů a tak se z dětí skutečně stali páni doktoři a zdravotní sestřičky. Spolu s p. učitelkami si dále pro své kamarády připravily spoustu zábavy, ve formě aktivit zaměřených na téma MOJE ZDRAVÍ A MOJE TĚLO.
Děti během projektového dopoledne například skládaly z barevných vršků lidskou postavu, pojmenovávaly její jednotlivé části a dokreslovaly obličeje. Měly možnost si zkontrolovat zrak, v činnosti nazvané – „Dotkni se“. Také skládaly obrázky různého oblečení a odpovídaly na záludné otázky, které jim Myšky ohledně vhodného oblékání v tomto ročním období dávaly. Se zdravotní sestřičkou si povídaly, co jejich zdraví škodí a naopak co mu prospívá.
Na závěr si děti vyzkoušely práci s obvazem, ošetřovaly se navzájem a dokonce si poslechly svá srdíčka pravým lékařským stetoskopem.Za svoji šikovnost si z ordinace děti odnášely krásné dárečky. Tímto projektovým dnem si děti shrnuly poznatky, které se v předešlém období s p. učitelkami učily a přitom si užily ještě spoustu zábavy.
EXIF [28.11.2014 10:12:56 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [28.11.2014 10:58:49 | NIKON COOLPIX L820]
USPÁVÁNÍ PODZIMNÍCH SKŘÍTKŮ
Uspávání podzimních skřítků je akce, která v MŠ Okružní již tradičně patří k loučení s podzimem a setkávají se na ní rodiče s dětmi z celé školičky. V loňském roce nám s uspáváním skřítků pomáhali Křemílek s Vochomůrkou, letos nám přišla na pomoc Světluška. Jelikož k akci neodmyslitelně patří i lampiónový průvod a na akci se k nám každoročně připojuje více a více kamarádů, děkujeme touto cestou i spolupořadateli Městu Bruntál, které nám pomohlo uspořádat tuto akci i pro širší veřejnost.
A tak tedy ve čtvrtek 20.11.2014 se krásný a bohatý lampiónový průvod vydal ze zahrady MŠ Okružní na bruntálské náměstí, kde na něj na pódiu již čekal malý skřítek Podzimníček,Kaštánek, Dubínek a Beruška, kteří si pro nás připravili krátké pohádkové přivítání....ale i přesto, že nám počasí na akci přálo, malým podzimním skřítkům již brzy byla velká zima, ale to na pomoc nám přispěchala Světluška, se kterou jsme přivolali malým skřítkům jejich maminky a ty je za pomocí krásných ukolébavek uložili do postýlek. Jsme rádi, že i letos se nám podařilo broučky a skřítky včas uložit.
Při rouzloučení si velké poděkování a sladkou odměnu zasloužili všichni, kteří Světlušce pomáhali svítit svými lampiónky, aby maminky našli své malé skřítky, ale také především ti, kteří přinesli pro zvířátka a skřítky na zimu krásné a nápadité dobrůtky. Rolí maminek se s úspěchem zhostily paní učitelky s paní ředitelkou a malé skřítky jim zahrály děti ze třídy Včeliček. Celkový dojem z představení umocňovaly krásné kostýmy všech učinkujících a nápaditý program.
EXIF [20.11.2014 17:07:34 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [20.11.2014 16:54:53 | NIKON COOLPIX L820]
NAŠE ŠKOLIČKA SI PROSTŘEDNICTVÍM SOCIÁLNÍ SÍTĚ VYTVOŘILA
VELMI PĚKNÉ PŘÁTELSTVÍ S MATEŘSKOU ŠKOLOU NA KOMENSKÉHO ULICI V SEREDI
K seznámení došlo, na dnešní poměry, velmi jednoduchou cestou. Na facebookovém profilu „náměty a inspirace pro paní učitelky a pány učitele“ napsala naše p. ředitelka svůj nápad týkající se výměnných stáží mezi mateřskými školami, díky kterým vznikají nejen nová přátelství, ale je to výborná možnost k výměně zkušeností, poznatků, nápadů a otevřená cesta k dalším společným aktivitám, projektům a akcím.
Mimo jiné na tuto výzvu odpověděla také p. Iveta Fraňová – ředitelka jedenácti-třídní mateřské školy na Slovensku. Prostřednictvím facebooku se p. ředitelky obou MŠ domluvily na spolupráci a naplánovaly společné setkání. Jako první se hostitelské role ujala p. ředitelka ze Slovenska se svým kolektivem a pro bruntálskou mateřinku připravili ve dnech 3.-5. 11.2014 bohatý program.
Z naší školky se na třídenní výlet za kamarády na Slovensko vydala, s 18 dětmi, p. ředitelka Ivana Stuchlíková s p. uč. Mgr.Bc. Ivou Orságovou, dále pozvání na návštěvu slovenské MŠ přijali pracovníci z úřadu Ing. Radek Štoller a Romana Flajzarová a jako organizační výpomoc jeli i dva tatínkové (p. Gwyzdz a p. Orság). „Velmi mile nás přijali nejen v mateřské škole, ale i na úřadě, kde proběhlo setkání s primátorem a vedoucí Oddelenia školstva, rodiny, kultúry a športu, kde jsme si kromě malé prohlídky úřadu vyměnili i poznatky z oblasti fungování či financování školství u nás a na Slovensku. Výlet byl pro nás i pro děti, velmi inspirující, ale zároveň náročný….. především organizačně (cestování vlakem s dětmi, přestupování apod.).
Proto tatínkům, p. Flajzarové i Ing. Štollerovi patří velké díky za veškerou pomoc s dětmi (muselo to být pro ně o to náročnější, že nejsou pedag. pracovníci a přesto se do veškerých aktivit s dětmi zapojili s chutí a radostí, děti si hned získali a pro nás to byla velká pomoc).
Přijeli jsme všichni unavení, ale šťastní, obohaceni novými zážitky a zkušenostmi. Kolektiv slovenské školičky je přesně naše krevní skupina a i děti si společně výborně rozuměly, proto se už moc těšíme na jaro, kdy slovenští kamarádi přijedou na oplátku zase k nám.“
EXIF [04.11.2014 11:09:36 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [04.11.2014 09:51:29 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [03.11.2014 11:37:49 | NIKON COOLPIX L820]
PODZIMNÍ TVOŘENÍČKO
V podzimních měsících proměnily svou třídu v podzimní dílničku i děti ze třídy Koťátek a Myšek z MŠ Okružní, kteří spolu s p. učitelkami připravily pro rodiče krásné tvořivé odpoledne. Rodiče se nakonec ukázali jako velcí pomocníci a s dětmi se jim opravdu dařilo. Nejen, že rodiče s dítětem zažili krásné odpoledne, ale na společné tvořeníčko jim zůstala i krásná památka a „MYŠKA V LISTÍ“ nebo „SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK a PODZIMNÍ RŮŽIČKA“ je již ozdobou nejedné domácnosti