Akce

Naší školky

Říjen 2014


- NÁVŠTĚVA DIVADLA (O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH) - 13.11.2014
- VÁNOČNÍ FOCENÍ - 21.10.2014
- PODZIMNÍ VÍTÁNÍ S DRÁČKY PAPÍRÁČKY - 23.10.2014
- STRAŠÍ, STRAŠÍ, V NAŠÍ ŠKOLCE STRAŠÍ - projektový den MŠ - 31.10.2014
- BUBU SHOW - třídní akce (VČELKY) - 31.10. - 1.11.2014
- CVIČENÍ SE SENIORY- (1x za 14 dní)

STRAŠÍ, STRAŠÍ, V NAŠÍ ŠKOLCE STRAŠÍ
... ozývalo se v pátek 31. 10. 2014. Naše školička patřila tento den opravdu strašidýlkům. Děti ze třídy Včeliček plnily od rána třídu v nádherných kostýmech různých strašidýlek a těšily se na projektový den, při kterém se sešli všichni kamarádi z celé školky. Strašidýlka pod vedením svých p. učitelek (I. Orságové a I. Stuchlíkové) připravily pro ostatní kamarády zábavný dopolední program, ve kterém si děti vyzkoušely svou odvahu, pohybové dovednosti, zopakovaly si své znalosti s podzimní tématikou, nechyběly ani veselé písničky a sladká tečka, která na děti čekala ukrytá v pokladu. Strašidýlka se líbila i provozním zaměstnancům, kteří se také s chutí vydali na cestu plnou úkolů a strašidýlka jim tak zpestřila páteční den v práci. Pro strašidýlka ale páteční den zdaleka neskončil. P. učitelky si pro děti připravily i další odpolední aktivity a večerní program „BUBU SHOW“ se spinkáním ve školce. Nápad se líbil i p. učitelce ze 4. ZŠ a tak se k našim dětem večer připojilo i pár dalších strašidýlek z III. A od p. učitelky Dluhošové. Do postýlek strašidýlka rozhodně nespěchala, bylo pro ně připraveno ještě spoustu zábavných her a společná diskotéka s bohatým rautem. Strašidýlka se společně rozloučila v sobotu ráno a už se moc těší na další setkání.
EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]
PODZIMNÍ VÍTÁNÍ S DRÁČKY PAPÍRÁČKY
Dne 23. 10. 2014 byla pro děti a rodiče připravena v mateřské škole Okružní v Bruntále další společná akce, tentokrát „Podzimní vítání s dráčky papíráčky“. Bohužel nám nevyšlo to správné počasí, jaké je zapotřebí k pouštění papírových draků. Vytrvalý déšť nám ale dobrou náladu nezkazil a dopoledne po svačince čekal alespoň na děti bohatý program, který pro ně připravily paní učitelky. Všechny děti se sešly ve třídě Myšek, kde je přivítal skřítek Podzimníček. Děti čekala spousta úkolů, které hravě zvládaly a přitom se u toho dobře bavily. Zpívaly podzimní písničky, vyprávěly skřítkovi o podzimní přírodě, třídily obrázky se stromy a jejich plody, skládaly puzzle a rozvíjely si tělesnou zdatnost při zdolávání překážkové dráhy. Největší překvapení je čekalo na závěr, kdy společně se skřítkem Podzimníčkem našly vílu Duběnku, která dětem přinesla za jejich šikovnost sladkou odměnu a malý dárek.

CVIČENÍ SE SENIORY
I v letošním školním roce pokračuje ve svém projektu POHYB DĚTEM ZDRAVĚ A HRAVĚ, jehož součástí je cvičení dětí se seniory. Skřítek Podzimníček (v podání p. uč. Stuchlíkové) v září opět po prázdninové pauze přivedl děti do CSS - Pohoda, kde sál natěšenými babičkami a dědečky praskal doslova ve švech. Moc jsme se na společné cvičení všichni těšili, zájem seniorů o setkávání s dětmi je dokonce tak velký, že se musejí vytvořit dvě skupiny, které se budou průběžně střídat. Cvičení si připravují p. učitelky ve spolupráci s aktivizační pracovnicí CSS – Pohoda L. Musilovou. V programu nechybí různá protahovací, posilovací a zdravotní cvičení, cvičení s pomůckami a aktivity zaměřené na spolupráci. Není opomíjena ani rušná část, ve které si více aktivnějšího pohybu užívají děti, ale senioři jsou zapojeni například hrou na hudební nástroje apod.
EXIF [29.09.2014 09:25:13 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [29.09.2014 09:23:13 | NIKON COOLPIX L820]