Akce

Naší školky

Únor 2016


SNOWPRŤATA 2016 - zimní škola v přírodě lyžařský výcvik - 1.- 5.2.2016
PSÍ SPŘEŽENÍ - společná akce MŠ - 1.2.016
BRUSLENÍ - předškoláci - 4.2.2016
LOGOCHVILKA - třída Veverky - akce s rodiči - 9.2.2016
SETKÁNÍ PEDAGOGŮ - pedagogové - 18.2.2016
POHÁDKOVÁ NEDĚLE - třída Koťata - akce s rodiči 21.2.2016
SETKÁNÍ TŘÍDNÍCH DŮVĚRNÍKŮ - 2.2.2016
VČELKY NA ZÁMKU - třída Včelky - 12.2.2016
POSLEDNÍ BRUSLENÍ - předškoláci - 24.2.2016
NÁVŠTĚVA KNIHOVNY - třída Včelky - 26.2.2016
PROJEKTOVÝ DEN - TAJEMSTVÍ SNĚHOVÉ VLOČKY- setkání dětí z celé MŠ
SNOWPRŤATA 2016
První únorový týden vyjely naše děti na zimní školu v přírodě do nedaleké Staré Vsi u Rýmařova, místní části Žďárský potok. Snowprťata 2016 proběhla tradičně na rekreační chatě Relaxa a ve spolupráci s agenturou Stan.
Zábavný program s názvem „Z pohádky do pohádky“ nás provázel celým týdnem a různé pohádkové postavy motivovaly děti k hrátkám na sněhu i bez sněhu. Součástí zimní školičky byla jako vždy i výuka lyžování.
První den čekalo na děti velké překvapení. Přijelo za nimi Psí spřežení Jeseníky a tak si děti vyzkoušely mushing, což je odborný název pro jízdu se psím spřežením a všechny se svezly na kárce tažené psy.
Uprostřed týdne si děti i paní učitelky vyrazily do nedaleké chaty Orientka a užily si zde koupání a relaxaci v bazénu i sauně.
Avšak ani rodiče nepřišli o svůj díl zábavy. Liška Bystrouška všechny děti před odjezdem schovala do lesa. Mámy a tátové museli nejdříve splnit několik záludných úkolů, aby svá prťátka vysvobodila. Vše dobře dopadlo a děti se šťastně shledaly se svými rodiči.
Letošní Snowprťátka nebyla nijak bohatá na sněhovou nadílku, ale i tak si děti užily spoustu legrace, zábavy a dovádění. O všech zážitcích jsme byli prostřednictvím webu mateřské školy denně informováni.
Velké díky za báječný pobyt patří celému týmu agentury Stan, všem instruktorům, kteří se o nás starali a také paní kuchařce z místní jídelny za neskutečně dobré jídlo, kterým nás každý den hostila. Nejednou za něj sklidila i zasloužený potlesk.
Tak zase někdy příště !
EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]EXIF [04.02.2016 16:04:29 | Canon Canon PowerShot S200]EXIF [01.02.2016 11:51:17 | Canon Canon PowerShot S200]EXIF [03.02.2016 12:26:18 | Canon Canon PowerShot S200]
PSÍ SPŘEŽENÍ V MATEŘINCE

V pondělí 1.2. 2016 čekalo na děti velké překvapení. Přijelo za nimi psí spřežení a tak prostory městského parku ožily psím štěkotem a dětským jásotem. Paní magistra Barbora Vlčková realizuje se Psím spřežením Jeseníky výchovné programy pro školní a dětská zařízení již mnoho let a nyní navštívila také naši mateřskou školu.
Děti si vyslechly krátkou přednášku o severských psech a samotném mushingu. Mushing je odborný název pro jízdu se psím spřežením.
Děti se nejdříve seznámily s fenkou „Aničkou“, následně měly možnost pohladit si téměř všechny pejsky, nakrmit je a dokonce je obléci do postrojů. Pro nedostatek sněhu se jízdy psího spřežení uskutečnily na terénní čtyřkolce a pro všechny děti to byla dobrodružná a vzrušující jízda.
A aby o tento zážitek nepřišly ani děti, které se účastní zimní školičky v přírodě, odcestovali pejsci i do Žďárského potoka.
Velmi děkujeme Psímu spřežení Jeseníky za báječně zpestřený den a těšíme se zase někdy příště.
EXIF [01.02.2016 09:39:04 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [01.02.2016 09:34:37 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [01.02.2016 09:21:43 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [01.02.2016 09:36:18 | NIKON COOLPIX L820]
POHÁDKOVÁ NEDĚLE - Karneval u Koťátek

Ťuky, ťuky Koťátka,
karneval klepe na vrátka.
Hola, hola zvesela,
zahraje nám kapela.
Bude tady plno smíchu,
až nás bude lechtat v břichu.
Vstup volný pouze v kostýmu
a to platí pro celou rodinu.

V neděli 21.2. 2016 pozvala Koťátka své rodiče a sourozence na karnevalové dovádění.
Slavnostně vyzdobené školička vítala v neděli dopoledne kamarády s dobrou náladou a s chutí užít si skotačení v maskách. Ve veselých kostýmech k nám zavítaly nejen děti, ale i jejich rodiče.
Mohli jsme obdivovat princezny, Sněhurku s červeným jablkem, rodinku klaunů, kočky s koťaty, žirafu, ptáka Ohniváka, Berušku, Obelixe a dokonce i tatínka převlečeného za Jojo bonbony.
Všechny svým estrádním číslem přivítali klauni „Dobrý den a Nashledanou“. Tito dva šprýmaři ukryli do kouzelné krabice klíč ke karnevalovému dovádění. Avšak statečný Obelix se odvážil do této krabice sáhnout a tak jsme mohli vstoupit za zamčené dveře a užít si pohádkových soutěží. Nejdříve jsme Popelce roztřídili barevné vršky, potom jsme se svezli na rytířských koních, přenášeli zlatou rybku na stříbrném podnose a pomohli princezně spárovat její střevíčky.
Klaun „Dobrý den“ pozval všechny děti na taneční parket a zatím, co ony dováděly za tónů veselé hudby, rodiče byli klaunem „Nashledanou“ pozváni do improvizované tvořivé dílničky, kde si měli možnost vyzdobit portrét svých dětí.
Děti si za svoji návštěvu karnevalového reje odnášely odměnu v podobě klaunovi frkačky, která při odchodu našich malých návštěvníků zněla snad ze všech koutů. Po tvoření i dovádění jsme ještě chvíli poseděli u sladkých i slaných dobrůtek a s přáním hezkého zbytku dne, jsme se rozešli do svých domovů.
Moc děkujeme rodičům i dětem za jejich návštěvu. Rodičům vyslovujeme také speciální díky za vynikající občerstvení a krásné masky. Nedělní dopoledne se moc vydařilo a tak se těšíme na další společné setkání u Koťátek.
EXIF [21.02.2016 09:10:46 | Canon Canon EOS 40D]EXIF [21.02.2016 09:10:36 | Canon Canon EOS 40D]EXIF [21.02.2016 09:08:13 | Canon Canon EOS 40D]EXIF [21.02.2016 09:04:41 | Canon Canon EOS 40D]
SETKÁNÍ PEDAGOGŮ

Ve čtvrtek 18. 2. 2016 se setkali učitelé 1. stupně Základní školy Okružní a naší mateřinky u „kulatého stolu“. Na začátku února proběhly zápisy do 1. tříd základních škol a ty v nás vyvolaly potřebu otevřené diskuse k tématu připravenosti budoucích školáků na vstup do ZŠ. Setkání bylo velmi přínosné a inspirativní a poodhalilo pohledy obou stran podílejících se na výchově a vzdělávání dětí, a to předškoláků i školáků. Snaha pomoci rodičům co nejlépe připravit budoucího prvňáčka, byla jedním z dalších důvodů k iniciování vzájemné rozpravy.
Obě strany jednomyslně dospěly k několika bodům, ve kterých shledávají u dětí jisté obtíže. Nejpalčivějšími tématy diskuse byl správný úchop psací potřeby, uvolněnost ruky, správné sezení, držení těla při psaní a také soustředěnost a pozornost dítěte při výuce.
Pedagogové z naší školky se při své práci snaží rozvíjet osobnost dítěte po všech stránkách. Oporu pro své snahy mají v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání, který je pro ně závazným dokumentem a stanovuje elementární vzdělanostní základ, na který může navazovat základní vzdělávání.
Prostředí mateřské školy se snaží zajistit dítěti dostatek mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Je třeba si však uvědomit, že mateřská škola je institucí, která pouze doplňuje rodinnou výchovu. Rodina sama je tím nejdůležitějším místem, které dítě na jeho cestě životem ovlivňuje nejvíce.
Pedagogové z mateřské školy přinesli na společné setkání mnoho didaktických pomůcek a zajímavých publikací, se kterými běžně při výchově a vzdělávání dětí pracují a seznámili s nimi i své kolegy ze základní školy.Naše škola dále rozvíjí své předškoláky také v rámci projektu „Všeználek“, který je zaměřen na přípravu budoucího školáka a probíhá dvakrát v týdnu jako nadstandardní aktivita pro děti předškolního věku.
Vzhledem k úzké spolupráci mezi oběma institucemi považujeme setkání učitelů za velmi přínosné a doufáme, že i v budoucnu se tato tradice udrží.
EXIF [18.02.2016 17:43:40 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [18.02.2016 17:42:51 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [18.02.2016 17:43:01 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [18.02.2016 17:43:33 | NIKON COOLPIX L820]
LOGOCHVILKA

V úterý 9. 2. 2016 proběhla ve třídě Veverek již druhá společná logopedická chvilka dětí s rodiči. Tato společná setkání jsou u rodičů a dětí z logopedické třídy velmi oblíbená, a tak se z nich postupně stává příjemná tradice. Paní učitelky při nich mají možnost rodičům ukázat, jak pracují s dětmi při úpravě narušené komunikační schopnosti a také, jak mohou být sami rodiče při rozvoji jazykových schopností dětí nápomocni.
Odpoledne jsme započali písničkou ABECEDA a pak už nás „logochvilkou“ provázela „Zimní královna“, která nás motivovala k plnění jednotlivých úkolů. V letošním roce jsme si bílé zimy moc neužili a takto jsme si ji chtěli ještě na chvilku společně přivolat.
Na začátku děti i jejich rodiče přenášeli pomocí brčka sněhovou vločku, jednalo se o dechové cvičení, které k „jazykové rozcvičce“ neodmyslitelně patří. Pak jsme si společně s maňáskem Ájou u zrcadla procvičili mluvidla. Dále nás čekalo skládání kartiček, určování začátečního písmene daného slova, vymýšlení dalších slov a také počítání slabik jednotlivých slov. Nejvíce však děti bavilo schovávání a následně hledání drnčícího budíku. Svá ouška si vyzkoušely nejen děti, ale i rodiče.
Zimní královna si s námi pěkně pohrála a po třídě rozházela sněhové vločky s velkými písmeny. Děti mezi nimi chodily a hledaly písmenko, které uviděly na velké vločce.
Oblíbené smajlíky jsme využili při následující hře, kdy děti určovaly pravdivost či nepravdivost vyslovených vět.
Logochvilku jsme zakončili tanečkem „Dva mrazíci“, který si zatancovaly děti společně s rodiči. Všichni jsme si společné odpoledne velmi užili a těšíme se na další setkání.
EXIF [09.02.2016 15:31:53 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [09.02.2016 15:33:51 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [09.02.2016 15:32:32 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [09.02.2016 15:33:29 | NIKON COOLPIX L820]
TAJEMSTVÍ SNĚHOVÉ VLOČKY
Poslední únorový týden patřil naší školičce k vzájemnému setkání všech tříd v rámci „Projektového dne“. Při tomto dni se vždy sejdou všechny děti a paní učitelky naší školičky a společně si užívají hravé opakování témat, kterých jsme se v uplynulém období dotkly. Tentokrát jsme se setkali u „Myšek“ a loučili se s tematickým celkem „Tajemství sněhové vločky“.
Myšky si pro ostatní děti připravily příjemné povídání o zimě. Nejdříve k sobě pozvaly nejstarší děti, Včelky a Veverky, a protože tito jsou šikovní předškoláci, čekaly na ně náročnější úkoly než na malá Koťátka, pro která byly připraveny méně náročné aktivity.
„Čáry máry“ a „abraka dabra“ byla slůvka, která provázela celé naše povídání o zimě. Děti si s jejich pomocí přičarovaly nejprve obrázky se zimními sporty. Sáňkování, bobování, lyžování, bruslení i koulování mají děti moc rády, a když je zima opravdu „sněhová“, užívají si zimních sportů v mateřské škole i doma.
Další kouzlení nám přineslo obrázky zimního oblečení, avšak jeden obrázek se nám sem zatoulal z léta, ale děti ho velmi rychle odhalily. Posledním kouzlem jsme si přivolali obrázky počasí a vybrali z nich jen ty, které patří k zimě. V závěru našeho povídání se dětem rozzářila očka, neboť jsme vzpomněli také Milukáše a Vánoce.
A aby si někdo nemyslel, že při našem setkání zůstalo jen u povídání, v prostorách herny pro nás byly přichystány i soutěžní úkoly a překážková dráha.
V závěru příjemného dopoledne nás oblažili svou přítomností mrazíci, sněhuláčci i Martin na bílém koni, kteří nás všechny dokonale roztančili.
Těšíme se již nyní na další projektový den a ten právě prožitý si uchováme v paměti.
VČELKY NA ZÁMKU
Druhý únorový týden děti ze třídy Včeliček přenesl do světa pohádek. Pohádky a pohádkové bytosti nás provázely na každém kroku a paní učitelky si v závěru týdne připravily pro děti velké překvapení. V pátek 12.2.2016 pozvaly pilné Včeličky do bruntálského zámku. Spolu s královnou a kašpárkem si děti prohlédly zdejší prostory. Podívaly se do ložnice, knihovny, herních a loveckých salonků. Ve velkém sále si zatancovaly mazurku. A nakonec byly zdejším rytířem pasovány na rytíře a rytířky bruntálského zámku. Tato návštěva byla pro děti nádherným zakončením týdenního tématu o pohádkách.
POSLEDNÍ BRUSLENÍ
Zimním sportům zdar a bruslení zvláště. Ve středu 24.2. 2016 čekalo Včelky a Veverky poslední dovádění na bruntálském kluzišti. Počasí nám v tento den velmi přálo a tak jsme si užili příjemné dopoledne. Děti ledovou plochu navštěvovaly pravidelně jednou týdně v průběhu měsíce ledna a února. Především se jednalo o seznamování s ledovou plochou a získávání počátečních zkušeností. S každou další návštěvou se z dětí stávali stále zdatnější bruslaři a tak došlo i na zábavné hrátky, při kterých si děti ověřovaly své bruslařské dovednosti. Věříme, že děti nezůstanou jen u prvotních bruslařských krůčků a radost z bruslení je neopustí ani příští zimu.
NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
V pátek 26.2. 2016 Včelky navštívily městskou knihovnu v Bruntále. Návštěva byla završením týdenního tématu „ Není knížka jako knížka“. Děti měly možnost seznámit se s prostředím městské knihovny. Upevnily si své znalosti, kdo se podílí na vzniku knížky, jak se o knížky staráme a jaké knížky vlastně máme. Paní knihovnice si pro děti přichystala bohatý program, při kterém byly všechny děti velmi aktivní. Na závěr si mohly otisknout razítko Městské knihovny do vlastnoručně zhotovené knížky „Pohádkový domeček“. Většina dětí slíbila, že se do knihovny brzy vrátí, a to buď s rodiči, nebo jakmile se naučí číst.