Novinky

ze všech kategorí

Knihovna

Novinky školky

Ve dnech 18, 19, 20.2.2020 navštíví třída Veverek, Včeliček, Myšek Městskou knihovnu Bruntál.
Prosíme dopravte děti v tento den do MŠ do 8.00 hod.
Děkujeme

KARNEVAL

Novinky školky

Dne 26. 2. 2020 v dopoledních hodinách proběhne v naší MŠ ve všech třídách karneval.
Prosíme rodiče o zabezpečení masek.
Děkujeme

VÝZVA OP VVV - ŠABLONY II

Novinky školky

Vážení rodiče,
naše mateřská škola díky projektu Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků čerpá dotaci ve výši 522. 648,- Kč. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích.
EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]

Loutkové divadlo

Novinky školky

Loutkové divadlo

V úterý 21.1.2020 přijelo do naší školky loutkové divadlo.

Děti se velmi těšily a herce přivítaly potleskem.

Zazvonil zvoneček a na scéně se objevil pan král se svou dcerou. Potom přišel Kašpárek , přiletěl také čert, který princeznu odnesl do pekla.

Kašpárek potkal Honzu a společnými silami princeznu zachránili. Celou pohádku provázely také veselé písničky.

Na úplný závěr si děti mohly loutky prohlédnout pěkně z blízka.


EXIF [21.01.2020 08:52:17 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [21.01.2020 09:10:23 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [21.01.2020 08:39:50 | HUAWEI LLD-L31]

Logopedie

Novinky školky

Logopedie s p. Večeřovou proběhne v naší MŠ 30.1.2020. Prosíme sešity sebou. Děkujeme

Rozpočty a Sdv příspěvkových organizací

Novinky školky

Vážení rodiče,
na níže uvedených odkazech naleznete zveřejněné schválené rozpočty příspěvkových organizací města Bruntál:
https://www.mubruntal.cz/rozpocty-prispevkovych-organizaci/ds-45152/pl=82113
https://www.mubruntal.cz/strednedobe-vyhledy-prispevkovych-organizaci/ds-45153/pl=82113

Policie v MŠ

Novinky školky

V pondělí 16. 12. 2019 navštívila naši mateřskou školu prvosledová hlídka Policie ČR. Paní policistky ukázaly dětem, co běžně používají, nechaly dětem vyzkoušet neprůstřelnou vestu, posadily děti do policejního auta, kde mohly samy pouštět majáky a řekly několik důležitých informací ohledně bezpečnosti. Po chvíli přijeli jejich kolegové, kteří nám ukázali, jak jezdí policisté v plné výzbroji. Ukázali nám také zbraně, ochranné štíty i helmy, které používají při větších zásazích. Na závěr jsme všichni dostali jako dáreček reflexní proužky, aby nás bylo dobře vidět. Tato akce dětem zpříjemnila nekonečné čekání na Ježíška a děti si to opravdu užily.
EXIF [16.12.2019 09:25:19 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [16.12.2019 09:19:31 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [16.12.2019 09:28:06 | HUAWEI LLD-L31]

Divadlo

Novinky školky

Dne 13.1.2020 půjde naše MŠ do divadla na pohádku pod názvem O statečné Káče. Vybíráme 40Kč. Děkujeme

Sauna

Novinky školky

Ve středu 8.1.2020 jdeme do sauny.

Vánoční besídky

Novinky školky

Týden od 9.12. do 13.12.2019 probíhal v naší školce ve znamení vánočních vystoupení pro rodiče.

V úterý 10.12. se u Včeliček učili malí čertíci strašit. A protože se hodně snažili, nakonec se jim to podařilo. Velkou odměnou jim byl bouřlivý potlesk všech diváků.

U Veverek proběhlo setkání netradičně. Nejprve si děti zadováděly ve sněhuláčím reji a potom jsme společně zdobili perníčky, které si děti dopoledne vykrajovaly a naše paní kuchařky je upekly. Také jsme vyráběli papírové sněhuláky a pouštěli lodičky se svíčkami.

Ve středu Myšičky hledaly Ženicha pro paní Zimu. O tu měl velký zájem sám Lucifer , ale paní Zima dala přednost panu Sněhulákovi . Svatby však byly dvě, Lucifer se oženil s Káčou.

A jako poslední se předvedla Koťátka , které všem přítomným zatancovaly a zazpívaly o zimě. Potom následovalo posezení s vánočními zvyky a tradicemi.

EXIF [11.12.2019 09:10:13 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]

Vánoční jarmark a tvoření

Novinky školky

Vánoční jarmark v MŠ

Už se zase těšíme na Ježíška, copak nám asi nadělí….?

Ale opravdu , Vánoce se blíží mílovými kroky a tak jsme si v tento adventní čas uspořádali v naší školičce jarmark s vánočním tvořením. Děti ve všech třídách vyráběli různé ozdoby a také paní učitelky se s chutí pustily do práce.

Ve čtvrtek 5.12.2019 naše šikovné paní kuchařky a paní uklízečky napekly vánočky, perníčky a sušenky. Všechny dobroty a výrobky jsme pak nachystali u Včeliček na výstavu. A v jednotlivých třídách byl přichystán materiál na tvoření s rodiči. U Koťátek děti vyráběly stromečky z barevných stužek a korálků a také papírové soby, u Veverek jsme se pustili do vykrajování ozdob ze slaného těsta a zdobili jsme stromečky z filcu, u Myšiček byla na programu výroba andílků ze šišek a u Včeliček vytvářely děti společně s rodiči měsíčky z kartonu a vlny.

Po celé školce se nesly vánoční koledy, které nám báječně dokreslovaly adventní atmosféru.

Všichni byli spokojeni a některým se ani nechtělo domů.


EXIF [05.12.2019 14:45:11 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [05.12.2019 14:45:31 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [05.12.2019 14:45:38 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [05.12.2019 14:59:21 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [05.12.2019 14:59:56 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [05.12.2019 14:59:01 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [05.12.2019 15:09:28 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [05.12.2019 15:11:50 | HUAWEI LLD-L31]

Besídka u včeliček

Novinky školky

Vážení rodiče, přátelé, kamarádi,

srdečně vás všechny zveme na vánoční besídku „Jak se čertíci učili strašit“,

která se uskuteční v úterý 10. 12. 2019 v 15.15 hod ve třídě Včelek.

Prosíme šikovné maminky, aby svým dětem připravily malé občerstvení.

Děkujeme


Mikuláš ve školce

Novinky školky

Vážení rodiče,

čert, Mikuláš a anděl přijdou za vašimi dětmi v pátek 6. 12. 2019 v dopoledních hodinách.

Děti mohou v tento den přijít v kostýmech.

Těšíme se


Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací města bruntál

Novinky školky

Vážení rodiče,
na níže uvedeném odkaze naleznete návrhy rozpočtů a střednědobých výhledů příspěvkových organizací města Bruntál: https://www.mubruntal.cz/zakon-c-250-2000-sb-o-rozpoctovych-pravidlech-uzemnich-rozpoctu/ds-45076/p1=82113

Rytmus života... rytmus v nás i mezi námi

Novinky školky

Vážení rodiče,
rádi bychom vás informovali, že jsme díky programu Malé projekty spolupráce, vyhlášeného Místní akční skupinou Hrubý Jeseník, získali dotaci 24. 500,- Kč (MAP pro Bruntálsko II: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17-047/0008619). Dotace bude využita na nákup afrických bubnů djembe. Díky projektu Rytmus života se naše děti budou pravidelně setkávat s uživateli bruntálské dílny Polárka a společně se učit na tyto nástroje hrát. První setkání proběhne ve středu 27.11.2019 v dopoledních hodinách v prostorách mateřské školy. Více o projektu se můžete dočíst v příloze.
EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]