Novinky

Změna odhlašování, přihlašování stravy

Novinky školky

Dítě se přihlašuje a odhlašuje:
1. den předem osobně ve třídě paní učitelce nebo vedoucí ŠJ,
2. nejpozději do 13.00 hod den předem písemně do sešitu “odhlášek“ v šatně dětí,
3. emailem: jidelna@msokruzni.eu - nejpozději do 13.00 hod den předem,
4. telefonicky 554/711060 nebo 601/369797 nejpozději do 13.00 hod den předem.
Pokud dítě onemocní, mohou si rodiče první den nemoci oběd vyzvednout ve školní
jídelně v době od 11:15 - 11:30 hod.