Novinky

Logopedická prevence

Novinky školky

Vzhledem ke zvýšenému zájmu o logopedickou prevenci zahajujeme od 1. 11. 2016 spolupráci s paní Mgr. Večeřovou (logopedický supervizor). Paní magistra odborně povede pí učitelku Kunzfeldovou, která bude provádět logopedickou prevenci dětí v jednotlivých třídách. Rodiče dětí, které jsou do této péče zařazeni, budou informováni třídními učitelkami. Logopedická prevence bude zaměřena přednostně na děti předškolního věku.