Novinky

Zápisy do základních škol

Novinky školky

Informujeme rodiče, že zápisy do základních škol proběhnou v letošním roce 7. a 8. dubna 2017. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu povinné školní docházky v kalendářním roce, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Pokud zákonný zástupce u svého dítěte zvažuje odklad povinné školní docházky, je třeba prostřednictvím mateřské školy podat žádost o vyšetření z důvodu odkladu školní docházky na Pedagogicko-psychologickou poradnu Bruntál. Podrobné informace Vám sdělí třídní učitelky.