Novinky

Uzavření provozu mateřské školy

Novinky školky

Vážení rodiče,
v období letních prázdnin dojde k uzavření mateřské školy a to v termínu: od 10. 7. - 11. 8. 2017,
v období letních prázdnin bude mateřská škola otevřena v termínech: od 3. 7. - 7. 7. 2017 a od 14. 8. - 31. 8. 2017.
Platby o prázdninách:
Ředitelka školy stanovuje částku za předškolní vzdělávání v době omezení a přerušení takto:
Stravné: 31,- Kč/den
Školné: 100,- Kč/den
Platby proběhnou v hotovosti u vedoucí školní jídelny nebo ředitelky školy, 1. den nástupu do mateřské školy.