Novinky

Vánoční jarmark

Novinky školky

Informace pro rodiče:

- letošní vánoční jarmark jsme se rozhodli vrátit zpět do sálu Domova Pohody
- na vánoční pohodu s vámi se tedy těšíme v úterý 15.12.2015 v sále Domova Pohody (naproti MŠ)
- zahájení vánočního jarmarku bude v 15:30 hod.
- nebude chybět ani krátké vánoční vystoupení všech dětí, proto všechny děti půjdou na jarmark ze školičky se svou p. učitelkou a prosíme rodiče, aby si své děti vyzvedli až v sále po programu (děti, které chodí po obědě, prosím, přiveďte nejpozději v 15,00 hod do třídy; děti, jejichž rodiče nemohou přijít na jarmark, mohou zůstat ve třídě u Koťátek – prosím nahlaste to ve svých třídách p. učitelce)
- po vystoupení se otevře vánoční jarmark, kde si můžete zakoupit výrobky vašich dětí a zaměstnanců naší školičky
- pro děti budou připraveny vánoční hrátky a těšit se můžete i na vánoční pohoštění našich p. kuchařek
- u sálu budete mít možnost si odložit bundy v šatně, kde své věci budou mít uloženy také vaše děti
- prosíme rodiče, aby na vystoupení připravili a sladili dětem oblečení (trička) do přidělené barvičky – třída Včelky – žlutá, Myšky – červená, Veverky – zelená, Koťátka – bílá
- dále prosíme rodiče o vstřícnou spolupráci, aby po převzetí dětí dohlédli na jejich bezpečnost a nenechali své děti volně pobíhat

Děkujeme a těšíme se na společné pohodové vánoční setkání