Novinky

Papoušci v naší mateřské škole

Novinky školky

Ve středu 21.2.2018 od 9:00 hodin děti čeká interaktivní beseda o životě papoušků z několika kontinentů. Hlavní část programu zahrnuje přímou ukázkou jednotlivých papoušku Ara, Kakadu, Amazoňan..na kterou naváže jejich letová ukázka.
Program je ukončen diskuzí s dětmi a malováním obrázků.
Vybíráme 45,- Kč. Děkujeme