Novinky

Vánoční jarmark 2015

Novinky školky

výdělek - vánoční občerstvení - 1.170,-Kč
výdělek - prodej vánočních výrobků dětí a zaměstnanců MŠ - 3.476,- Kč
výdělek celkem - 4. 646,- Kč

Výdělek byl řádně zaúčtován a vložen do pokladny školy, bude použit na nákup hraček a pomůcek pro děti.
S vyúčtováním budou seznámeni také třídní důvěrníci z řad rodičů na lednovém setkání.