Novinky

Zápis dětí do mateřské školy

Novinky školky

Vážení rodiče,
zápis do Mateřské školy Bruntál, Okružní 23, proběhne ve dnech 15. a 16. 5. 2018 od 10.00 - 15.00 hod.
S sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
V přílohách naleznete Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a Kritéria pro přijímání dětí Mš Bruntál, Okružní 23.