Novinky

Cvičíme pro radost

Novinky školky

I v letošním roce pokračovala spolupráce naší mateřské školy se základní školou Okružní.
Naše děti tak mohly využívat tělocvičnu a každý čtvrtek si zacvičit ve velkém prostoru. I když návštěvy nebyly úplně pravidelné, všichni se do tělocvičny velmi těšili a cvičení se jim moc líbilo.
Paní učitelky si vždy připravily pohybové hry, soutěže družstev, cvičení na nářadí a i s náčiním, dále motivační a relaxační cvičení.
Děti se mohly dostatečně vydovádět a zároveň se učily vnímat různé povely a pokyny. Prostě byly z nich opravdoví sportovci.
Věříme, že i v příštím školním roce bude naše spolupráce pokračovat a naše děti tak budou mít možnost zacvičit si nejen pro radost,