Novinky

Pro rodiče

Novinky školky

Vážení rodiče,
v období letních prázdnin dojde k uzavření mateřské školy a to v termínu: od 30. 7. - 31.8. 2018
V období letních prázdnin bude mateřská škola otevřena v termínu: od 2. 7. - 27. 7. 2018
Platby o prázdninách
Ředitelka školy stanovuje částku za úplatu za předškolní vzdělávání v době omezení a přerušení provozu takto:
Stravné: 32,- Kč/den..Školné: 100,-Kč/ započatý týden ( mimo předškoláků)
Platby proběhnou v hotovosti u vedoucí školní jídelny nebo ředitelky školy, 1. den nástupu do mateřské školy.