Novinky

MYSLIVOST

Novinky školky

Myslivost
V pondělí 21.1. a 28.1. jsme se s předškoláky vydali na dlouhou vycházku za poznáním. Všichni statečně šlapali a těšili se, co nového se dozvíme o lese a o zvířátkách.
Před „myslivnou“ nás čekala paní v zeleném oblečení a zavedla nás dovnitř. Představila se jako myslivec Kája a hned si s dětmi začala povídat. Nejprve jsme měli možnost prohlédnout si obrázky zvířat, která žijí u nás v lese. Prohlédli jsme si makety krmelce a jesliček, do kterých dávají myslivci pro zvířátka potravu. Na vlastní oči viděli paroží od jelenů, srnců a daňků a porovnávali velikosti. Také se seznámili s tím, jak myslivci pojmenovávají u zvířátek zrak, sluch, čich a nohy. Děti se také naučily tuhle krátkou říkanku, kterou složil myslivec Kája : Světla slouží na dívání, slecha zase k poslouchání, větrníkem chytá pach, běhy běží, když má strach.
Na závěr jsme si prohlédli celou myslivnu, kde myslivci pracují, když nejsou u zvířátek v lese. Už se těšíme na další návštěvu, na kterou jsme byli pozváni.
EXIF [21.01.2019 09:59:35 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [21.01.2019 09:39:44 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [28.01.2019 09:55:59 | HUAWEI LLD-L31]