Novinky

HURÁÁÁ - PROJEKT “KLUCI A HOLČIČKY ROZHÝBEJME JAZÝČKY“ BUDE PODPOŘEN

Novinky školky

Projekt “KLUCI A HOLČIČKY ROZHÝBEJME JAZÝČKY“ bude podpořen
a získáme nové pomůcky pro výuku logopedie v hodnotě - 29 114,- Kč

Řeč je jedním z nejdůležitějších komunikačních prostředků, který nám pomáhá porozumět světu.
Podpořit správný jazykový vývoj již od nejranějšího věku dítěte je jednou z nejzákladnějších priorit.

Náš projekt je zaměřen na zkvalitnění logopedické prevence, reedukaci řečových vad a podporu přípravy dětí předškolního věku na vstup do základní školy a to pomocí moderních i jiných logopedických pomůcek.

Klokanův kufr a další logopedické pomůcky a hry zaměřené na celistvý rozvoj osobnosti dítěte by nám v tom měly pomoci.Pro svoji komplexnost a názornost materiálů je optimální pomůckou pro podporu rozvoje řeči.
I další zvolené pomůcky podpoří možnosti celkového rozvoje osobnosti dítěte. Logopedická prevence je součástí každodenního vzdělávacího programu logopedické třídy naší mateřské školy.

Avšak potřeba logopedické intervence mnohonásobně přesahuje rámec logopedické třídy a proto chceme vytvořit materiální zabezpečení pro uskutečňování intenzivní logopedické péče, nejen pro děti z logopedické třídy, ale i děti předškolního věku z běžných tříd, potřebující logopedickou intervenci.

Cílem je vytvořit pedagogům optimální podmínky k práci a dětem nabídnout dostatek nových pomůcek (Klokanův kufr a další pomůcky), kterými budou více motivovány k rozvoji jazykových dovedností.
Činnosti se s možností využití navrhovaných pomůcek stanou pestřejší, atraktivnější a podpoří přípravu dětí na vstup do základní školy.

Modernizace pomůcek by mohla být i motivací pro rodiče, jejichž spolupráce je nepostradatelná. Klokanův kufr je komplexní pomůckou, která je zaměřena na rozvíjení a diagnostiku osobnosti dítěte a to především v oblastech zrakového vnímání, sluchového vnímání, prostorového a časového vnímání, sociálních dovednostech, řeči a motoriky.
I další pomůcky byly vybírány tak, aby rozvíjely a podporovaly všestranný rozvoj osobnosti dítěte.

Projekt poběží od března 2016 do června 2017.

Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Název rozvojového programu: Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016