Novinky

Plavání

Novinky školky

Vážení rodiče,
na konci března bychom chtěli zahájit plavecký výcvik, svůj zájem co nejdříve sdělte třídním učitelkám.
Cíl plaveckého výcviku
Seznámit děti se základy plaveckých dovedností a hravou formou přispět k navození pozitivního vztahu k vodě a podporovat zdravý životní styl dětí.
Plavecký výcvik bude probíhat ve Wellness centru Bruntál v dopoledních hodinách. Děti absolvují 10 lekcí plavání, každá bude trvat 60 minut ( 45 minut výuka v bazénu, 15 minut relaxační aktivity s možností využití tobogánu, vířivek, páry.) Na tyto lekce budou docházet děti předškolního věku. Lekce budou probíhat pod vedením zkušené lektorky plavání Petry Koňaříkové a budou zaštiťovány dalšími pracovníky naši mateřské školy, kteří dohlédnou na bezpečnost dětí.
Lekce budou probíhat pravidelně každý čtvrtek, po dobu deseti týdnů, vždy od 9.30-10.15 a od 10.15-11.00
Co s sebou do batůžku:
- plavky
- koupací čepici
- ručník
- sprchový gel
Vždy děti v tento den vybavte čepici na uši, abychom po odchodu z bazénu zabránili prochladnutí.