Novinky

Potvrzení k daním

Novinky školky

Vážení rodiče,
podobně jako v minulém roce máte možnost uplatnit si výši vynaložených výdajů (úplaty) za vzdělávání za umístění dítěte v mateřské škole v roce 2015 jako slevu na dani za zdaňovací období 2015, ve smyslu ustanovení §35bb a §38l, odst. 2,písm.f) zákona č.586/1992 Sb. o dani z příjmu, v platném znění.

Potvrzení za rok 2015 budou připravena a můžete si je vyzvednout v jednotlivých třídách MŠ od pondělí 25.1.2016. Potvrzení si může vyzvednout jeden ze zákonných zástupců proti podpisu.

Potvrzení obsahuje vynaloženou částku za vzdělávání za rok 2015 a vydává se na jméno dítěte. Jeden ze zákonných zástupců si pak tuto slevu může uplatnit u finančního úřadu nebo u svého zaměstnavatele. Mateřská škola žádný další tiskopis nevyplňuje, ani nepotvrzuje.