Novinky

Prosíme rodiče včeliček o spolupráci

Novinky školky

V pátek 7.6.2019 vystupujeme s dětmi v 14.30 hod v Centru sociálních služeb Pohoda ( Domov Pohoda) v rámci Dne seniorů.
Moc prosíme rodiče, aby se informovali u třídních učitelek, které děti vystupují a v tento den je vyzvedli v mateřské škole po 15té hodině.
Předem moc děkujeme za vaši ochotu a vstřícnost.