Novinky

Informace o navýšení ceny stravného

Novinky školky

Vážení rodiče,
vzhledem ke stále stoupajícím cenám potravin a snaze o zachování vysokého standardu stravování v naší mateřské škole, jsme nuceni navýšit od 1. 9. 2019 cenu stravného, a to na 35,- Kč za den (cena zahrnuje: přesnídávku, oběd, svačinu).
Stravné úplata za předškolní vzdělávání bude činit při celodenní docházce 1100,- Kč (700,- Kč stravné, 400,- Kč školné), při polodenní docházce 960,- Kč (560,- Kč stravné, 400,- Kč školné).
Podrobnější informace o platbách v novém školním roce, o přiděleném variabilním symbolu a další, se dozvíte od třídních učitelek první den nástupu do mateřské školy. Nově přijaté děti tyto informace získají na Třídních schůzkách pro nově přijaté děti. Děkujeme za pochopení. Těšíme se na vás.