Novinky

Informace k provozu mateřských škol

Novinky školky

Vážení rodiče,
mateřské školy v Bruntále prozatím zůstávají otevřeny, nicméně Krizový štáb ORP Bruntál rodičům důrazně doporučuje, aby neposílali děti do mateřské školy, jestliže mají možnost se o ně postarat.
Důvodem ponechání mateřských škol v provozu je zejména snaha o zachování nezbytného provozu organizací zabezpečujících výkon veřejné správy, zdravotních služeb, sociálních služeb, bezpečnosti a dalších.
Provoz mateřských škol bude dále monitorován a může být s okamžitou platností přistoupeno k jiným opatřením, jestliže si to situace vyžádá.
Sledujte stránky www.mubruntal.cz