Novinky

Velký pátek

Novinky školky

Dnes si připomínáme utrpení Ježíše. Den, kdy dostal trnovou korunu a sám musel odnést velký kříž na horu Golgotu, kde byl ukřižován. Na tento příběh se můžete podívat na jakékoli křížové cestě - vedou většinou také do kopce a mají 14 zastavení, kde jsou výjevy z nejdůležitějších chvil Ježíšovy cesty na Golgotu. Na Velký pátek se konají v kostelích mše na uctění Ježíšovy památky a zároveň se sundává z oltářů veškeré zdobení - svícny, kříže, pokrývky.
Velký pátek je od roku 2016 uznán jako den pracovního volna. Nikdo nejde do práce, do školy ani do školky. Začínají nám čtyři dny volna.
Co můžeme v tento den dělat?
Dnes bychom měli držet půst nebo aspoň nejíst maso. Určitě nám neuškodí, když si zajedeme nebo zajdeme na výlet do přírody, kde je postavená Křížová cesta a podíváme se, co se vlastně v tento den událo.
Co bychom dnes neměli dělat?
Velký pátek je dnem zákazů. Nesmí se pracovat se zemí - orat, zasévat, kypřit atp. V tento den mají totiž vystupovat magické síly na povrch země, tak aby se jim tím nepomáhalo. Ze stejného důvodu se nemají tento den půjčovat žádné věci. Magické síly by je mohly očarovat. Z důvodu smutku nad Ježíšovou smrtí se dnes nemá péct, zametat ani prát prádlo.