Novinky

Pondělí 25.5.2020 znovuotevření mateřské školy

Novinky školky

Vážení rodiče,
v pondělí 25. 5. 2020 otevíráme znovu naši mateřskou školu. Informace pro rodiče (opatření) naleznete v příloze. Při nástupu do mateřské školy musí zákonný zástupce podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a o seznámení se s informacemi o osobách s rizikovými faktory, ke kterým patří dítě nebo kterákoli osoba žijící s dítětem ve společné domácnosti (naleznete také v příloze). V případě nepodepsání tohoto prohlášení, nebude možné dítě přijmout do školky.