Novinky

Informace k prázdninovému provozu

Novinky školky

Vážení rodiče,
v pondělí 3. 8. 2020 zahajujeme v naší mateřské škole prázdninový provoz. Úhrada školného a stravného se provádí v první den nástupu u vedoucí školní jídelny platbou v hotovosti.
Vzhledem k stále trvajícím preventivním opatřením prosíme všechny rodiče, aby se řídili nařízeními, která byla v platnosti v průběhu školního roku. Při vstupu do mateřské školy bude dětem měřena teplota, rodiče budou vyzváni k použití dezinfekce rukou. Prosíme první den nástupu do mateřské školy o vyplnění čestného prohlášení o bezinfekčnosti (toto potvrzení naleznete v příloze či v šatnách jednotlivých tříd). prohlášení předejte třídní učitelce.
Děkujeme za pochopení a vstřícnost.