Novinky

Upozornění pro rodiče

Novinky školky

Od 10. 9. 2020 je povolen vstup do mateřské školy pouze s rouškou nebo jinou ochranou úst a nosu. Nadále platí, že může vyzvedávat a přivádět dítě do mateřské školy pouze 1 zákonný zástupce.
Prosíme o dodržování těchto nařízení.