Novinky

Informace pro rodiče dětí ze třídy koŤata a veverky

Novinky školky

Vážení rodiče,
na základě jednání s Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje z důvodu potvrzení dalších osob pozitivně testovaných na Covid-19, se kterými přišli děti i zaměstnanci do kontaktu, dojde k prodloužení nařízené karantény těchto dvou tříd. Jakmile KHS MSK vydá příslušné rozhodnutí, budete o těchto skutečnostech informováni. Všem přejeme pevné zdraví.