Novinky

PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Novinky školky

Vážení rodiče, pro děti s odkladem školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, budou v následujícím školním roce otevřeny přípravné třídy na těchto ZŠ:
Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat dítě na zahájení povinného vzdělávání, usnadnit dítěti přechod z předškolního zdělávání do základní školy.