Novinky

OTEvŘENÍ MŠ OD 12.4.2021

Novinky školky

Od 12.4.2021 je umožněna osobní přítomnost v MŠ na vzdělávání pouze dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání (max. ve skupině do 15 dětí) a dětem zaměstnanců IZS. Podrobnější informace naleznete v přílohách níže. Děti v MŠ nemají povinnost nosit ochranu nosu a úst. Zákonný zástupce doprovázející dítě však musí mít při vstupu do prostor MŠ ochranu úst a nosu (respirátor!). V případě, že dítě doprovází jiná osoba než zákonný zástupce (matka, otec), musí mít tato osoba vyplněný Souhlas zákonného zástupce s asistencí pověřené osoby u povinného testování dítěte (viz příloha). Podrobnější informace týkající se testování naleznete na stránce: testovani.edu.cz.