Novinky

Informace k nástupu dětí do mš

Novinky školky

Vážení rodiče,
v níže přiloženém dokumentu naleznete souhrnné informace, týkající se režimových opatření v naší mateřské škole a to především pokyny týkající se vstupu dětí a zákonných zástupců do mateřské školy, jejich pohybu v prostorách mateřské školy a dále informace k testování.
Prosíme zákonné zástupce, aby dodržovali mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví a do budovy mateřské školy vstupovali vždy s ochranou dýchacích cest. Totéž platí i pro děti. Děti ochranu dýchacích cest odkládají až při vstupu do třídy. Buďme k sobě ohleduplní.