Novinky

Provoz mš od 10. 5. 2021

Novinky školky

Vážení rodiče,
od pondělí 10. 5. 2021 je povolena osobní přítomnost na vzdělávání všech dětí navštěvující mateřskou školu bez povinnosti jejich testování. Stále platí omezení vstupu třetích osob do mateřské školy, proto vás tímto žádám, aby děti přiváděl a vyzvedával vždy jen 1 zákonný zástupce, popřípadě jím pověřená osoba, a v co nejkratším čase od vyzvednutí dítěte společně opustili prostory mateřské školy (budovu i školní zahradu).
Děkujeme za pochopení.