Novinky

Stravné a školné za měsíc květen 2021

Novinky školky

Vážení rodiče,
předpis školného a stravného je pro všechny děti v měsíci květnu stanoven takto:
- školné: 400,- Kč (mimo děti plnící povinné předškolní vzdělávání)
- stravné: 700,- Kč (děti s celodenní docházkou)
Rodiče, kteří si v měsíci březnu a dubnu nepozastavili trvalé platby a jejich dítě mateřskou školu nenavštěvovalo, nechť tak učiní. Následující měsíce budou hrazeny z přeplatku za minulá období.