Novinky

Logopedická depistáž

Novinky školky

Vážení rodiče,
v pátek 17.9.2021 navštíví MŠ Mgr. Jaromíra Večeřová a provede logopedickou depistáž u dětí z běžných tříd - zejména u předškoláků. Cílem depistáže je včasné zahájení odborné logopedické péče a snížení následků narušené komunikační schopnosti při dalším vzdělávání.