Novinky

Prázdninové převody z jiných MŠ

Novinky školky

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA PRÁZDNINY 2016

Všechny podané žádosti pro přijetí dítěte do Mateřské školy Bruntál, Okružní 23 v době uzavření kmenové MŠ, byly vyřízeny kladně a ve správním řízení bylo rozhodnuto o přijetí na dobu určitou.