Novinky

Prázdninový provoz

Novinky školky

Naše MŠ bude otevřena :
1. 7. 2016
8. - 12. 8. 2016
15. - 19. 8. 2016
22. - 26.8.2016
29. - 31. 8. 2016
Prosíme rodiče, aby co nejdříve nahlásili p. učitelce, zda využijí prázdninový provoz. V případě, že dítě bude odhlášeno na celý prázdninový provoz, udělí ředitelka školy těmto dětem výjimku a v měsíci červenec a srpen 2016 budou osvobozeni od úplaty za předškolní vzdělávání („školného“). V případě, že dítě bude přítomno během prázdninového provozu (třeba i jen 1 den) výše školného za prázdninový provoz je 400,- Kč cena stravného je 31,-/ den
Přihlášení dítěte na prázdninový provoz je ZÁVAZNÉ – hlídejte si tedy prosím i o prázdninách případné odhlášky !
Stravné i „školné“ za prázdninový provoz budou rodiče platit hotově v první den nástupu dítěte na prázdninový provoz !
Rozdělení dětí do tříd bude zveřejněno na vchodových dveřích.
Provoz MŠ zůstává od 6:15 do 16:30 hod.

Naše MŠ bude uzavřena :
4.7. - 5. 8. 2016
Výsledky prázdninových převodů jsou zveřejněny na nástěnce u vchodových dveří.