Novinky

ze všech kategorí

Svátek matek

Novinky školky

Druhá květnová neděle, je vždy dnem, kdy všechny maminky slaví svátek. Proto se celý tento týden budeme věnovat maminkám a rodině. V přílohách naleznete omalovánky, které si můžete vymalovat, třeba jen tak a nebo pro radost mamince.

Zápis do mateřské školy

Novinky školky

Vážení rodiče,
zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 probíhá ve dnech 2. - 16. 5. 2020. Zápisy proběhnou bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole.
ŽÁDOST JE MOŽNO ZASLAT NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY:
- do datové schránky školy: aa283qy,
- emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
- poštou na adresu mateřské školy: Mateřská škola Bruntál, Okružní 23, 792 01 Bruntál,
- osobní podání: po předchozí telefonické domluvě ve dnech: 13. a 14. 5. 2020 v čase od 10.00 - 15.00 hod (tel. 420702217224).
Více informací naleznete níže. Pořadí podání žádosti nemá vliv na rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Broučci a berušky

Novinky školky

Tématem tohoto týdne jsou broučci a berušky, pojďte si s nimi maličko pohrát, možná se něco i naučit a nebo si třeba jen zazpívat :-).

Úplata za stravné a předškolní vzdělávání v měsíci dubnu 2020

Novinky školky

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že mateřská škola je v měsíci dubnu uzavřena, neplaťte školné ani stravné! Pokud jste již zaplatili, budou vám přeplatky převedeny na následující měsíce nebo vráceny. Děkujeme za pochopení.

Namaluj zeměkouli

Novinky školky

Milé děti,
pro dnešní den jsme si pro vás připravili malý úkol. Podívejte se na obrázky zeměkoule (v knihách, encyklopediích, atlasech, na internetu) a pak ji dle své fantazie překreslete (fixami, pastelkami, vodovými barvami, temperami, čímkoliv). Obrázek poté s maminkou nebo tatínkem vyfoťte a zašlete na email: neninka@atlas.cz. Všechny vaše výtvory zveřejníme na webových stránkách školky. Všem šikulkám předem moc děkujeme.
V přílohách naleznete puzzle a povídání o krásách naší planety i s ukázkami.

Den země

Novinky školky

Tématem tohoto týdne je Den Země, svátek věnovaný Zemi, který se každoročně slaví 22. dubna. Jedná se o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. V příloze naleznete také originální básničku, kterou si můžete jen přečíst nebo se ji také naučit :-).

Holá holá, jaro volá

Novinky školky

Děti a rodiče,
v přílohách naleznete pár úkolů souvisejících s jarem a jarními kytičkami.

Velikonoční neděle

Novinky školky

Velikonoční neděle

Říká se též Boží hod Velikonoční nebo Hod boží Velikonoční. Tak jak tak je to den, kdy se slaví vzkříšení Ježíše Krista. V tento den přišla brzy ráno k Ježíšově hrobu Máří Magdalena a spatřila odvalený kámen, který chránil vchod do jeskyně, kde byl Ježíš pohřben. Tělo tam však nenašla. Až do doby, než se jí Ježíš zjevil, myslela, že tělo někdo ukradl. Pak ale uvěřila v jeho zmrtvýchvstání, které hlásali jeho učedníci.

Tento den je tak dnem radosti a veselení se z vítězství života nad smrtí. Slouží se mše, během kterých se světí beránci a mazance. V průběhu mše také hoří paškál – velikonoční svíce, která se zapálila o noční vigilii, tedy mši ze soboty na neděli.

Co můžeme v tento den udělat?

Na Velikonoční neděli se oblečte do nového. Protože je to velmi slavnostní den, uvařte si slavnostní oběd. Například skopové či telecí maso, nádivky apod. Dopřejte si spoustu dobrot. Je taky pěkné dnes obdarovat blízké něčím novým – je to znak nového života. Jestli si některá dívka myslí na mládence, měla by mu dát kousek posvěceného mazance. Stará pověra říká: „Dáte-li kus mazance, dostanete mládence.“

Co bychom dnes neměli dělat?

Dnes rozhodně neuklízejte, neperte, nežehlete! Vždyť se máte dnes veselit a slavit


BÍLÁ SOBOTA

Novinky školky

Bílá sobota je dnem nejhlubšího smutku. Je to první den po ukřižování Ježíše a uložení jeho těla do skály, kdy jeho učedníci prožívali obrovskou nejistotu.
Dnes je prostor pro rozjímání. Nekonají se žádné bohoslužby ani mše. Kostel však otevřený je. Každý sám ve svém rozjímání může přijít do kostela a pomodlit se u symbolického hrobu Ježíše, který většinou v kostelech bývá. Také si mohou věřící zajít ke zpovědi.
O bílé sobotě se také přijímají noví členové do církve, kteří bývají v bílém rouchu- odtud taky název Bílá sobota.
Dnes po západu slunce končí období půstu a také se vrací zvony, které na Zelený čtvrtek odletěly do Říma. To vše ve velkém očekávání zmrtvýchvstání Ježíše během noci ze soboty na neděli.
Co můžeme v tento den udělat?
Dnes holky pečou mazance a beránky a kluci pletou pomlázky ( videa najdete na našem YouTube kanálu.) Dnes bychom také měli pěkně uklidit a vzít si na sebe něco nového nebo slavnostního. Jestli máte zahrádku, zatřeste s ovocnými stromy, abyste měli letos hojnou úrodu.
Co bychom dnes neměli dělat?
Dnes není nic zakázáno. Snad jen to, co víme, že se obecně nemá dělat. Tedy neděláme druhým nic, co nechceme, aby dělali nám.

Najdi stejného zajíčka

Novinky školky

Děti,
zahrajte si na detektivy a najděte stejného zajíčka!!!

Velký pátek

Novinky školky

Dnes si připomínáme utrpení Ježíše. Den, kdy dostal trnovou korunu a sám musel odnést velký kříž na horu Golgotu, kde byl ukřižován. Na tento příběh se můžete podívat na jakékoli křížové cestě - vedou většinou také do kopce a mají 14 zastavení, kde jsou výjevy z nejdůležitějších chvil Ježíšovy cesty na Golgotu. Na Velký pátek se konají v kostelích mše na uctění Ježíšovy památky a zároveň se sundává z oltářů veškeré zdobení - svícny, kříže, pokrývky.
Velký pátek je od roku 2016 uznán jako den pracovního volna. Nikdo nejde do práce, do školy ani do školky. Začínají nám čtyři dny volna.
Co můžeme v tento den dělat?
Dnes bychom měli držet půst nebo aspoň nejíst maso. Určitě nám neuškodí, když si zajedeme nebo zajdeme na výlet do přírody, kde je postavená Křížová cesta a podíváme se, co se vlastně v tento den událo.
Co bychom dnes neměli dělat?
Velký pátek je dnem zákazů. Nesmí se pracovat se zemí - orat, zasévat, kypřit atp. V tento den mají totiž vystupovat magické síly na povrch země, tak aby se jim tím nepomáhalo. Ze stejného důvodu se nemají tento den půjčovat žádné věci. Magické síly by je mohly očarovat. Z důvodu smutku nad Ježíšovou smrtí se dnes nemá péct, zametat ani prát prádlo.

Zelený čtvrtek

Novinky školky

Tento den připomíná Ježíšovu poslední večeři s jeho učedníky, kdy poprvé posvětil chléb a víno a pravil, že to je jeho tělo a krev. Téhož večera byl zatčen díky Jidášově zradě. Dnes je významný den pro všechny křesťany. Je to zároveň den odpuštění.
Co můžeme v tento den udělat?
Dnes se snídají Jidáše. Taky bychom měli sníst něco zeleného, abychom byli celý rok zdraví. Ze stejného důvodu bychom se měli ráno umýt rosou. Zelený čtvrtek je také vhodný k zasazení lnu a hrachu.
Co bychom neměli dělat?
Dnes by se neměli rozeznít zvony. Říká se, že odletěly do Říma. Děti pak chodí po vsi s řehtačkou, aby zvony nahradily. Znovu zvony uslyšíme o Bílé sobotě.
EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]

Soutěž malované čtení

Novinky školky

Vážení rodiče,
MAS Hrubý Jeseník, z.s. v projektu Map pro Bruntálsko II. vyhlašuje i v této mimořádné situaci pro všechny děti a rodiče soutěž s názvem: MALOVANÉ ČTENÍ! Více informací se dočtete v přiloženém letáčku.

Škaredá středa

Novinky školky

Tento den je památkou na Jidášovu zradu. Protože byl na Ježíše škaredý, říká se této středě škaredá. Prozradil tehdy Ježíše za třicet stříbrných. Proto Ježíše našli a zatkli. Jidáš tuto zradu nakonec neunesl.
V tento den se vymetají saze z komína. Odtud se někdy škaredá středa nazývá též sazometná. A aby se jen neuklízelo, ale bylo i co do bříška, pekly se v tento den Jidáše - sladké pečivo, které svým tvarem připomíná provaz, kterým Jidáš ukončil svůj život. Jidáše se pak snídají další den.
Co můžeme v tento den udělat?
Dnes si můžete upéct Jidáše (videorecept najdete na YouTube kanálu MŠ Bruntál, Okružní 23). Kdo má domeček a na něm komín, měl by podle tradic vymést saze.
Co bychom dnes neměli dělat?
Dnes se rozhodně nesmíme mračit, škaredit nebo být protivní. Hrozí totiž, že by nám to zůstalo. Některé pověry říkají, že by nám to zůstalo celý rok, některé jsou mírnější a slibují nám tento nešvar pouze ve středy.
EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]