Novinky

ze všech kategorí

Třídní schůzka Myšek

třída Myšky

Vážení rodiče, zveme Vás v úterý 10.9.2019 v 15.30 na třídní schůzku,která se bude konat ve třídě Myšek.

Třídní schůzka Včeliček a Veverek

třída Včelky

Vážení rodiče zveme Vás v pondělí9.9.2019 v 15.30 hodin na třídní schůzku. Třídní schůzka se bude konat ve třídě Včeliček.

Vážení rodiče

Novinky školky

V pátek 13.9.2019 s dětmi navštívíme s dětmi ze třídy Včelek a Myšek Ekofarmu v Karlovicích. Děti se mohou těšit na zajímavý výukový program se zvířátky na farmě.
Vybíráme 50 Kč-příspěvek na dopravu.
Tato akce proběhne pod záštitou Místní
S sebou: batůžek, pláštěnku, pití v dobře uzavíratelné láhvi (svačinku budou mít děti před odjezdem, sebou nám paní kuchařky připraví ovoce, oběd budeme mít opět v MŠ.)
Prosíme o kopii kartičky pojištěnce dítěte, souhlas s účastí na výletě podepište u třídních učitelek.
Prosíme, přiveďte děti v tento den do 8.00 hod. Děkujeme

Informace o navýšení ceny stravného

Novinky školky

Vážení rodiče,
vzhledem ke stále stoupajícím cenám potravin a snaze o zachování vysokého standardu stravování v naší mateřské škole, jsme nuceni navýšit od 1. 9. 2019 cenu stravného, a to na 35,- Kč za den (cena zahrnuje: přesnídávku, oběd, svačinu).
Stravné úplata za předškolní vzdělávání bude činit při celodenní docházce 1100,- Kč (700,- Kč stravné, 400,- Kč školné), při polodenní docházce 960,- Kč (560,- Kč stravné, 400,- Kč školné).
Podrobnější informace o platbách v novém školním roce, o přiděleném variabilním symbolu a další, se dozvíte od třídních učitelek první den nástupu do mateřské školy. Nově přijaté děti tyto informace získají na Třídních schůzkách pro nově přijaté děti. Děkujeme za pochopení. Těšíme se na vás.

Prázdninový provoz mateřské školy

Novinky školky

Vážení rodiče,
mateřská škola bude o hlavních prázdninách otevřena v období od 29. 7. - 25. 8. 2019. Informace o platbách naleznete na nástěnkách jednotlivých tříd, platby školného a stravného je třeba uhradit ihned při nástupu u vedoucí školní jídelny. Seznamy přijatých dětí týkající se prázdninového provozu naleznete na dveřích jednotlivých tříd. Děkujeme za pochopení.

Informativní schůzka - nově přijaté děti

Novinky školky

Vážení rodiče nově přijatých dětí ve školním roce 2019/2020,
zveme vás na informativní schůzku, která se uskuteční v úterý 27. 8. 2019 v 15.30 hod ve třídě Koťat. Budou vám předány informace - co bude dítě v mateřské škole potřebovat, informace o platbách školného a stravného a další podrobnosti týkající se nástupu vašeho dítěte do mateřské školy. Prosíme rodiče, aby přišli bez dětí.
Těšíme se na setkání, kolektiv mateřské školy.

Dětský den v mateřské škole

Novinky školky

Kdo si hraje nezlobí, má to svoje půvaby. Oslavíme svátek dětí na louku už všichni letí, broučci, včelky, čmeláčci uděláme legraci.

V úterý 4. června 2019 se na naší krásně vyzdobené zahradě sešli rodiče s dětmi na oslavu jejich svátku.

Po krátkém uvítání nám „velcí broučči „ zatančili taneček a pak nás taky jeden naučili. Ještě jsme se všichni proběhli jarní loukou a pak už se všichni pustili do soutěžení. Děti skládaly puzzle, počítaly beruškám puntíky, kreslily květinky apod. Motivací pro ně byla sladká odměna.

Se soutěžemi nám vypomáhali žáci ZŠ Okružní Bruntál, za což jim velmi děkujeme.

Ale to jsme ještě nevěděli, jaké na nás čeká překvapení. Kde se vzali, tu se vzali, přijeli k nám hasiči a vypustili obrovský kopec pěny. Téměř všechny děti se v ní s nadšením proběhly.

Po celou dobu byl všem k dispozici náš občerstvovací bufet s různými dobrotami.

Na terasu si děti s rodiči chodili vyzvednout své výhry z tomboly.

Dětský den se nám velmi vydařil a vše se líbilo nejen dětem, ale i rodičům

Těšíme se na další akce.
Moc děkujeme všem, kterí se podíleli na přípravě, vlastní realizace dětského dne.
EXIF [04.06.2019 15:20:01 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [04.06.2019 15:22:07 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [04.06.2019 15:23:02 | HUAWEI LLD-L31]

Tajemství sadaře Konvičky

Novinky školky

Tajemství sadaře Konvičky – péče o stromy Dne 6. června za dětmi zavítal dobrovolný spolek PagoPago a jejich členové. Tento spolek se zabývá cílenou výsadbou ovocných a lesních dřevin a k nám přišli zkontrolovat sadaře Konvičku, jak se stará o ovocné stromy a keře, které jsme společně na podzim vysázeli. Děti se z vyprávění i znázorné ukázky dozvěděly, co naše vysázené dřeviny potřebují k životu a jak o ně co nejlépe pečovat, aby nám byly kužitku. Jako další překvapení pro děti byla beseda ze života včel s názornou ukázkou včelích domečků. Děti se dozvěděly spoustu nových informací a celé dopoledne jsme si velmi užily.
Děkujeme Místní akční skupině Hrubý Jeseník za jejich podporu a financování projektu.

Poznáváme svět koní

Novinky školky

V pondělí 27.5. a v pátek 31.5.2019 nás na naší zahradě čekali dva koníčci – Terezka a Andy. Nejprve jsme si s paní ošetřovatelkou povídali o tom, jak bychom se o koníky měli starat, aby byli spokojení a měli vše, co potřebují. Potom si děti mohly koníčky hřebelcovat, kartáčovat a třeba jim i na hřívě zaplést copánek. Koníčkům i dětem se to moc líbilo. Nakonec si všichni mohli vyzkoušet i jejich vodění .


EXIF [31.05.2019 09:19:22 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [31.05.2019 09:19:46 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [27.05.2019 09:54:11 | samsung SM-A750FN]

Prosíme rodiče včeliček o spolupráci

Novinky školky

V pátek 7.6.2019 vystupujeme s dětmi v 14.30 hod v Centru sociálních služeb Pohoda ( Domov Pohoda) v rámci Dne seniorů.
Moc prosíme rodiče, aby se informovali u třídních učitelek, které děti vystupují a v tento den je vyzvedli v mateřské škole po 15té hodině.
Předem moc děkujeme za vaši ochotu a vstřícnost.

Výlet do světa techniky

Novinky školky

Kdy: úterý 11.6.2019
Kdo: předškoláci a středňáci ze tříd: Včelky, Myšky, Veverky
Co nás bude čekat: několik zajímavých výukových programů ( Svět plný barev, Kouzelný Oxid, Putování za medem)
Cena výletu: 220,-Kč ( v ceně je zahrnuta doprava autobusem a vstup do Světa techniky)
Prosíme rodiče předškoláků a středňáčků, aby své děti do mateřské školy v tento den přivedli nejpozději v 7.00 hod. Odjez od mateřské školy je plánován na 7.10 hod, s ohledem na časový plán jízdy, nemůžeme na nikoho čekat, prosíme o dochvilnost.
S sebou: - malý batůžek na záda
- pití v dobře uzavíratelné lahvi
-pohodlné oblečení, obuv
-pláštěnku( v případě nepříznivého počasí)
-igelitový pytlík (dětem, kterým bývá v autobuse nevolno)
Jídlo si povezeme z mateřské školy, paní kuchařky nám přichystají svačinu i oběd s sebou.
Prosíme, nedávejte dětem tedy žádnou další svačinku či sladkosti! Děkujeme.
Návrat: cca ve 14.00 hod

Beseda s policií

Novinky školky

V úterý 28.5. 2019 přišli za našimi dětmi do školky policisté. Nikoliv však proto, že bychom něco provedli, ale aby nás seznámili se svou prací . Děti se dozvěděli spoustu zajímavých informací z policejních služeb a zopakovali si důležitá telefonní čísla záchranných složek.
EXIF [28.05.2019 09:16:27 | ASUS_X00BD]EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]EXIF [28.05.2019 09:16:41 | ASUS_X00BD]EXIF [28.05.2019 09:38:06 | ASUS_X00BD]

Jarní besídky pro maminky

Novinky školky

Je měsíc květe, lásky čas, maminky měly svátek zas.
Proto si pro ně naše děti jako poděkování za jejich péči připravili vystoupení.
Jako první se předvedly Myšky s pohádkou, Jak ježek ztratil bodlinky.
Potom
Veverky přijely s Cirkusem Aklokš.
Na závěr vystoupila naše nejmladší Koťata s názvem, Jarní louka.
Děti pak ještě předaly drobné dárečky, které samy vyrobily.
Všechna vystoupení byla odměněna velkým potleskem a nejedna maminka uronila slzičku.
EXIF [22.05.2019 15:02:56 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [23.05.2019 14:56:14 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [22.05.2019 10:22:52 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [21.05.2019 09:42:31 | HUAWEI LLD-L31]

Dětský den-přeložení

Novinky školky

K vůli nepříznivému počasí se dětský den překládá na úterý 4.6.2019.
Děkujeme za pochopení.

Prosba

třída Myšky

Prosím dejte dětem do školky velkou igelitovou tašku na výkresy . Děkujeme