Novinky

ze všech kategorí

Stravné a školné za měsíc květen 2021

Novinky školky

Vážení rodiče,
předpis školného a stravného je pro všechny děti v měsíci květnu stanoven takto:
- školné: 400,- Kč (mimo děti plnící povinné předškolní vzdělávání)
- stravné: 700,- Kč (děti s celodenní docházkou)
Rodiče, kteří si v měsíci březnu a dubnu nepozastavili trvalé platby a jejich dítě mateřskou školu nenavštěvovalo, nechť tak učiní. Následující měsíce budou hrazeny z přeplatku za minulá období.

Provoz mš od 10. 5. 2021

Novinky školky

Vážení rodiče,
od pondělí 10. 5. 2021 je povolena osobní přítomnost na vzdělávání všech dětí navštěvující mateřskou školu bez povinnosti jejich testování. Stále platí omezení vstupu třetích osob do mateřské školy, proto vás tímto žádám, aby děti přiváděl a vyzvedával vždy jen 1 zákonný zástupce, popřípadě jím pověřená osoba, a v co nejkratším čase od vyzvednutí dítěte společně opustili prostory mateřské školy (budovu i školní zahradu).
Děkujeme za pochopení.

Jídelníček 3.5. - 7.5.2021

Novinky školky

Vážení rodiče,
v příloze naleznete jídelníček na aktuální týden.

Změny povinného testování dětí

Novinky školky

Vážení rodiče,
na základě novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních se od 3.5.2021 bude u děti v mateřských školách provádět preventivní antigenní test s frekvencí 1x týdně s tím, že test test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v daném týdnu. Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Jídelníček 26.4. - 30.4. 2021

Novinky školky

Vážení rodiče,
níže naleznete jídelníček na tento týden.

Informace k nástupu dětí do mš

Novinky školky

Vážení rodiče,
v níže přiloženém dokumentu naleznete souhrnné informace, týkající se režimových opatření v naší mateřské škole a to především pokyny týkající se vstupu dětí a zákonných zástupců do mateřské školy, jejich pohybu v prostorách mateřské školy a dále informace k testování.
Prosíme zákonné zástupce, aby dodržovali mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví a do budovy mateřské školy vstupovali vždy s ochranou dýchacích cest. Totéž platí i pro děti. Děti ochranu dýchacích cest odkládají až při vstupu do třídy. Buďme k sobě ohleduplní.

Přípravná třída ŽŠ Bruntál, Jesenická 10

Novinky školky

Vážení rodiče,
níže zveřejňujeme aktuální informace týkající se přípravné třídy zřízené při Základní škole Bruntál, Jesenická 10.
EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]

Jídelníček 12.4. - 16.4.2021

Novinky školky

Vážení rodiče,
v příloze naleznete jídelníček na aktuální týden.

ŠKOLNÉ A STRAVNÉ DUBEN 2021

Novinky školky

Vážení rodiče,
školné a stravné za měsíc duben 2021 budou hradit pouze děti, které budou MŠ navštěvovat. Ostatní jsou od plateb osvobozeni. Bližší informace naleznete v příloze.

OTEvŘENÍ MŠ OD 12.4.2021

Novinky školky

Od 12.4.2021 je umožněna osobní přítomnost v MŠ na vzdělávání pouze dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání (max. ve skupině do 15 dětí) a dětem zaměstnanců IZS. Podrobnější informace naleznete v přílohách níže. Děti v MŠ nemají povinnost nosit ochranu nosu a úst. Zákonný zástupce doprovázející dítě však musí mít při vstupu do prostor MŠ ochranu úst a nosu (respirátor!). V případě, že dítě doprovází jiná osoba než zákonný zástupce (matka, otec), musí mít tato osoba vyplněný Souhlas zákonného zástupce s asistencí pověřené osoby u povinného testování dítěte (viz příloha). Podrobnější informace týkající se testování naleznete na stránce: testovani.edu.cz.

Zápis do mateřské školy 2021/2022

Novinky školky

Vážení rodiče,
zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 proběhne ve dnech 2. - 16. 5. 2021. Zápisy proběhnou bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole.
ŽÁDOST JE MOŽNO ZASLAT NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY:
- do datové schránky školy: aa283qy,
- emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),
- poštou,
- osobní podání: po předchozí telefonické domluvě ve dnech: 12. a 13. 5. 2021 v čase od 9.00 - 15.00 hod (tel. 420702217224)

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT...

Novinky školky

Vážení rodiče, milé děti,
během uzavření mateřské školy jsme nezaháleli a připravili pro děti veliké překvapení!
V rámci Programu rozvoje venkova z dotační Výzvy č. 5 PRV MAS Hrubý Jeseník jsme získali finanční prostředky na modernizaci stravovacího provozu (nákupem konvektomatu do školní kuchyně) a modernizaci školní zahrady (vybavením novými herními prvky). Celý projekt byl z 80% hrazen z dotace (436 140Kč) a zbylých 20% (87 228Kč) bylo uhrazeno z vlastních zdrojů.
A na co se můžete těšit vám přiblíží fotografie níže... snad budete nadšení stejně jako my!
EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]

DISTANČNÍ VÝUKA 6.-9.4.2021

Novinky školky

Milé děti, milí rodiče,
máme před sebou poslední (doufejme) týden distanční výuky. Moc vám všem děkujeme, pracovali jste poctivě a s nadšením... děkujeme za krásné fotky, pozdravy... moc si vážíme vaší práce! Abychom si trošku odpočinuli, na další týden nebudeme připravovat žádné pracovní listy. Zkuste si odpočinout, buďte spolu, celá rodina, využijte každou volnou chvíli a hrajte si, jděte společně na procházku, povídejte si, čtěte knížky, zpívejte si, dělejte blbinky, na které budete dlouho vzpomínat! Za odměnu si zkuste připravit nějakou dobrotu, kterou společně s dětmi trošku kreativně upravte. Inspiraci najdete níže.... své výtvory můžete vyfotit a poslat nám jej na e-mail: distancnivyukamsokruzni@seznam.cz. Pokud budete mít čas a chuť, najde v příloze seznam jarních úkolů, které může splnit....
EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]
EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]

VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Novinky školky

A máme tady VELIKONOČNÍ NEDĚLI... pojďme se podívat na tradice a zvyky obvyklé pro tento den...

BÍLÁ SOBOTA

Novinky školky

Milé děti, milí rodiče,
na Bílou sobotu se tradičně pečou mazance a beránci, kluci pletou pomlázky... Kdo z vás už má hotovo? Pochlubte se na e-mail: distancnivyukamsokruzni@seznam.cz
EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]
EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]