Novinky

ze všech kategorí

Den otevřených dveřÍ

Novinky školky

Ve čtvrtek 2. 5. 2019 od 8.00 do 16.00 hod proběhne v naší mateřské škole Den otevřených dveří. Rodiče s dětmi budou mít možnost nahlédnout pod pokličku našich každodenních hrátek. Všechny zájemce srdečně zveme a těšíme se na vás.
Kolektiv mateřské školy

Focení

Novinky školky

Ve středu 24. 4. 2019 proběhne v naší MŠ focení tříd a budoucích školáků na tablo. Prosíme rodiče, aby dětem v tento den připravili vhodné oblečení. Děkujeme!

Logopedie

Novinky školky

V úterý 16. 4. 2019 proběhne logopedie s p. Večeřovou.

Tajemství sadaře konvičky - sázení jahod

Novinky školky

Jaro už je v plném proudu, osázíme naši hroudu...
Opět se nám totiž ozval sadař Konvička a na úterý 9. dubna svolal všechny děti i paní učitelky na školní zahradu. Přivezl totiž sazenice jahod, dobrou hlínu a vysvětlil dětem, jak budeme při sázení postupovat. Všichni se s chutí pustili do práce, takže pan Konvička nestíhal rytí. Ale nakonec vše dobře dopadlo, jahůdky jsme zasadili a zalili, aby dobře zakořenily a měly co nejvíce plodů.
EXIF [09.04.2019 10:44:05 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [09.04.2019 10:29:40 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [09.04.2019 10:44:05 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [09.04.2019 10:42:58 | HUAWEI LLD-L31]

Návštěva zš okružní

Novinky školky

Ve středu 3. dubna jsme se s našimi předškoláky vydali na exkurzi do Základní školy Bruntál, Okružní.
Setkali jsme se se svými kamarády školáky. Paní učitelka i paní vychovatelka měly připraveno plno zajímavých úkolů, které děti plnily společně.
Vzájemně si pomáhaly a doplňovaly se. Čas určený k návštěvě rychle uběhl a my jsme se museli rozloučit. Děti odcházely s novými poznatky a už se velmi těší až budou sami školáky.
EXIF [03.04.2019 10:00:44 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [03.04.2019 10:53:02 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [03.04.2019 10:28:54 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [03.04.2019 10:00:24 | HUAWEI LLD-L31]

Výtvarná soutěž školka plná dětí

Novinky školky

Vážení rodiče,
rádi bychom se s vámi podělili o krásnou zprávu, že náš kamarád Lukášek vyhrál první místo ve výtvarné soutěži s názvem Školka plná dětí, kterou pořádala Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby. Našemu malému vítězi moc gratulujeme, jen tak dál!!!

Divadlo

Novinky školky

Hrátky na pohádky, aneb jak jinak si zahrát pohádku i s dětmi.
A tohle vše nám ve čtvrtek 21. 3. 2019 předvedli herci z hudebního divadla.
Za doprovodu klarinetu a příčné flétny provedli děti známými pohádkami, O kůzlátkách, Hloupém Honzovi a O červené Karkulce. Děti spontánně tleskaly, zaháněly zlého vlka a zapojily se i do zpěvu.
Už se moc všichni těšíme na další setkání.

Plavání

Novinky školky

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 28.3.2019 zahajujeme s předškoláky předplavecký výcvik.
Lekce budou probíhat pravidelně každý čtvrtek, po dobu deseti týdnů.
- od 9.30-10.15 hod ( Včelky, Myšky)
- od 10.15- 11.00 hod (Veverky, Myšky)
Co s sebou do batůžku:
- plavky
- koupací čepici ( hlavně děvčata)
- ručník
- sprchový gel
Vždy děti v tento den vybavte čepicí na uši, abychom po odchodu z bazénu zabránili prochladnutí.

Divadlo

Novinky školky

Ve čtvrtek 21. 3. 2019 půjdeme do divadla. Vybíráme 50 KČ. Děkujeme

Předškoláčci u školáků

Novinky školky

Dne 14. března 2019 předškoláci z naší mateřské školy, navštívili Základní školu Bruntál, Jesenická 10. Škola se svými žáky pro nás měla připravený bohatý program.Děti navštívili keramickou dílnu, kde si vyrobily za pomoci školáků velikonočního zajíčka. Pak se předškoláčci vydováděli v tělocvičně, kde na ně čekaly disciplíny a medaile. Zaskákali si na trampolíně, házeli míčem na střed, počítali do desíti, navlékali korálky, skládali puzzle, poznávali barvičky. Následovala ukázka školní družiny a tříd prvních ročníků. jako závěrečné překvapení jsme si zarexovali v multisenzorické místnosti SNOOZELEN.Školu jsme opouštěli s příjemnými pocity a naplněni hezkými zážitky. Za příjemné strávené dopoledne základní škole děkujeme, především pak Mgr. Steinerové, Mgr. Zpěvákové a jejich dětem.
EXIF [14.03.2019 09:01:58 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [14.03.2019 09:01:58 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [14.03.2019 09:01:58 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [14.03.2019 09:02:17 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [14.03.2019 09:02:14 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [14.03.2019 09:02:02 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [14.03.2019 09:01:53 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [14.03.2019 09:02:29 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [14.03.2019 09:02:29 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [14.03.2019 09:02:29 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [14.03.2019 09:02:29 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [14.03.2019 09:04:58 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [14.03.2019 09:02:52 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [14.03.2019 09:02:35 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [14.03.2019 09:05:03 | HUAWEI LLD-L31]

Prázdninový provoz mateřských škol 2019

Novinky školky

Vážení rodiče,
v příloze naleznete rozpis provozu mateřských škol zřizovaných Městem Bruntál v období hlavních prázdnin v roce 2019 a také Žádost o přijetí k prázdninovému provozu do naší mateřské školy. V případě, že mají rodiče zájem o předškolní vzdělávání i v době hlavních prázdnin, nahlásí svůj záměr v náhradní mateřské škole v období od 6. 5. 2019 - 31. 5. 2019. K žádosti je třeba doložit kopii evidenčního listu a dohodu o vyzvedávání dítěte (tzv. zplnomocnění).
Informace o umístění v náhradní mateřské škole se dozvíte v kmenové mateřské škole nejpozději do 14. 6. 2019.

Velikonoční jarmark

Novinky školky

Ve čtvrtek 11. 4. 2019 v 15.00 hod proběhnou v naší mateřské škole tvořivé dílničky a prodejní jarmark velikonočních dekorací. Přijďte si s námi vyrobit i nakoupit krásné jarní dekorace, které pro vás připravují jak děti, tak i paní učitelky. Těší se na Vás děti a kolektiv mateřské školy!!!

Plavání

Novinky školky

Vážení rodiče,
na konci března bychom chtěli zahájit plavecký výcvik, svůj zájem co nejdříve sdělte třídním učitelkám.
Cíl plaveckého výcviku
Seznámit děti se základy plaveckých dovedností a hravou formou přispět k navození pozitivního vztahu k vodě a podporovat zdravý životní styl dětí.
Plavecký výcvik bude probíhat ve Wellness centru Bruntál v dopoledních hodinách. Děti absolvují 10 lekcí plavání, každá bude trvat 60 minut ( 45 minut výuka v bazénu, 15 minut relaxační aktivity s možností využití tobogánu, vířivek, páry.) Na tyto lekce budou docházet děti předškolního věku. Lekce budou probíhat pod vedením zkušené lektorky plavání Petry Koňaříkové a budou zaštiťovány dalšími pracovníky naši mateřské školy, kteří dohlédnou na bezpečnost dětí.
Lekce budou probíhat pravidelně každý čtvrtek, po dobu deseti týdnů, vždy od 9.30-10.15 a od 10.15-11.00
Co s sebou do batůžku:
- plavky
- koupací čepici
- ručník
- sprchový gel
Vždy děti v tento den vybavte čepici na uši, abychom po odchodu z bazénu zabránili prochladnutí.

Interaktivní divadlo ve školce

Novinky školky

V pondělí 4.3.2019 navštívilo naši mateřskou školu Interaktivní divadlo.
Divadlo zahrálo dětem dvě pohádky, které byli jak zábavné, tak naučné a samotné děti se do pohádek mohly zapojit.
Společně se děti naučily a zazpívaly veselou písníčku.
Už teď se těšíme, až nás divadlo opět navštíví.
EXIF [04.03.2019 09:48:41 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [04.03.2019 09:15:48 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [04.03.2019 09:17:56 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [04.03.2019 09:30:42 | HUAWEI LLD-L31]

Jarní tvoření v domově pohoda

Novinky školky

Ve čtvrtek 28. 2. 2019 jsme s našimi předškoláky navštívili dědečky a babičky v Domově Pohoda, abychom společně přivítali jaro a to vyráběním kytiček.
Děti byly moc šikovné a práce jim šla pěkně od ruky. Vyrobené kytičky darovaly babičkám a dědečkům, kteří měli velkou radost.
Na závěr jsme si všichni zazpívali jarní písničky.
Už teď se těšíme se na další setkaní.
EXIF [28.02.2019 10:39:10 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [28.02.2019 10:38:22 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [28.02.2019 10:46:02 | HUAWEI LLD-L31]