Novinky

ze všech kategorí

Informace o platbách ve školním roce 2018/2019

Novinky školky

Vážení rodiče,
informace o platbách školného a stravného ve školním roce 2018/2019 obdržíte v jednotlivých třídách v den nástupu vašeho dítěte do mateřské školy (3. 9. 2018). Děkujeme za pochopení.

Výprava za poznáním

Novinky školky

v pondělí 18.6.2018 se děti ze třídy Veverek vydaly za poznáním. Byli jsme pozváni na exurzi do přírodovědecké stanice do střediska volného času.
V batůžcích tak děti měly nejen pití pro sebe, ale i dobroty pro obyvatele chovné stanice. Celou cestu si povídaly o tom, co všechno uvidíme.
a už jsme byli v cíli, kde nás přivítala ošetřovatelka zvířátek. Nejprve jsme si prohlédli terária s hady a želvami a děti se vůbec nebály, pohladily si hada i želvičky.
potom jsme nakrmili králíky, morčata a andulky, které si dokonce sedaly dětem na ruce a zobaly jim
Nazpět do školky se nám vůbec nechtělo a tak jsme si slíbili, že se na zvířátka přijdeme zase brzy podívat.
EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]

Pro rodiče

Novinky školky

Vážení rodiče,
v období letních prázdnin dojde k uzavření mateřské školy a to v termínu: od 30. 7. - 31.8. 2018
V období letních prázdnin bude mateřská škola otevřena v termínu: od 2. 7. - 27. 7. 2018
Platby o prázdninách
Ředitelka školy stanovuje částku za úplatu za předškolní vzdělávání v době omezení a přerušení provozu takto:
Stravné: 32,- Kč/den..Školné: 100,-Kč/ započatý týden ( mimo předškoláků)
Platby proběhnou v hotovosti u vedoucí školní jídelny nebo ředitelky školy, 1. den nástupu do mateřské školy.

Rozloučení s předškoláky

Novinky školky

A léta běží vážení, až je to k neuvěření
Rok se sešel s rokem a už tu máme zase loučení. V pátek 22.6.2018 proběhlo v naší mateřské škole slavnostní loučení s předškoláky. Budoucí školáci se za doprovodu hudby prošli zahradou, potom zazpívali písničku, Prázdniny a zatančili taneček.
Paní ředitelka pak postupně jednotlivé děti představila krátkou charakteristikou a paní učitelky je šerpovaly a předaly jim dárečky. Potom všichni složili slavnostní slib školáka.
Na děti čekalo plnění různých úkolů, a také hledání pokladu ledové královny. Královna dětem poslal dopis s instrukcemi, podle kterých se jim poklad podařilo velmi rychle najít.
Pak na všechny čekalo překvapení- poníci, na kterých se mohli povozit co hrdlo ráčí.
A aby nám nekručelo v bříšku, našlo se na připravených stolech i něco dobrého na zub. Většina dětí si pak společně s rodiči opekla klobásku nebo páreček.
Všem moc děkujeme za velmi příjemné odpoledne.
EXIF [22.06.2018 14:53:55 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [22.06.2018 14:53:55 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [22.06.2018 14:54:11 | NIKON COOLPIX L820]

Změna termínu informativní schůzky

Novinky školky

Vážení rodiče,
informativní schůzka pro rodiče dětí, které nastoupí do naší mateřské školy od září 2018, se přesouvá na pondělí 27. 8. 2018 v 15.30 hod. Těšíme se na vás.

Koťata-loučení se školním rokem

Novinky školky

Díky slunečnému počasí si naše Koťata užila závěrečné rozloučení se školním rokem2017/2018.
Pro děti jsme připravili cestu za pokladem. Děti plnily spolu s rodiči připravené úkoly( trefa do pavouka balonkem, přenášení dětí z místa na místo, trojnožka, přetahování lanem v družstvech).
Po splnění úkolů mohlo začít hledání truhly s pokladem. I když byla truhla dobře ukryta, děti poklad našly a měly z něho obrovskou radost. Také na děti čekalo překvapení- osvěžily se ovocným nanukem.
Akce dále pokračovala společným opékáním špekáčků a klobásek, ochutnávkou slaných dobrot, ale i sladkých, které nám přinesla jedna z maminek.
Děti se také mohly vyřádit na trampolíně.
Přesvědčily jsme se , že tyto společné chvíle napomáhají k prohloubení vzájemných vztahů mezi školkou a rodinnou a mohou dětem i rodičům přinést radost a potěšení.
Děkujeme rodičům za hojnou účast a těšíme se na další společně strávené chvíle na akcích mateřské školky.
EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]

805 kol

Novinky školky

V pátek 15.6.2018 se předškoláci z naší mateřské školy účastnily akce pod názvem 805 kol.
Děti na odrážedlech, koloběžkách a kolech velkou rychlostí objely dvě kolečka kolem zámku a tak se zapojily do projektu, které pořádalo město Bruntál.
V cíli je za dobré výkony čekala malá odměna.
EXIF [15.06.2018 08:47:39 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [15.06.2018 08:50:52 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [15.06.2018 09:04:26 | NIKON COOLPIX L820]

Koťátka

Novinky školky

Dnešní den 12.6.2018 byl zamračený a deštivý, ale přesto něčím zajímavý.
Připravily jsme pro děti velké překvapení a vzaly jsme je do dětské herničky, Puzzlík. Dětem se v herničce moc líbilo- prolézaly, klouzaly na skluzavkách, schovávaly se v kuličkovém bazénu a mnoho dalších radovánek. Prostě se úžasně bavily a proto si nakonec odnesly malou odměnu.
EXIF [12.06.2018 09:12:43 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [12.06.2018 09:12:07 | NIKON COOLPIX L820]
EXIF [12.06.2018 09:29:54 | NIKON COOLPIX L820]

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání - oznámení rozhodnutí

Novinky školky

Vážení rodiče,
v příloze naleznete informace týkající se přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019.

Výsledky přijímacího řízení prázdniny 2018

Novinky školky

Vážení rodiče,
v přiložených dokumentech naleznete informace týkající se přijetí dětí v náhradních mateřských školách v období letních prázdnin.

Maňáskové divadlo

Novinky školky

Ve středu 6.6.2018 k nám do školky přijelo maňáskové divadlo z Olomouce s pohádkou- Letní slavnost veverky Zrzečky.
Nejprve děti přivítal kašpárek, který zavolal veverku a její kamarády- myšáka, méďu a.. těm se snažili uškodit vlk s liškou. Veverka si na pomoc zavolala Kašpárka a celý problém vyřešili společně.
Děti se také zapojily povzbuzováním a radou. Na závěr si společně zazpívali písničku- Pohádka
EXIF [06.06.2018 08:14:46 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [06.06.2018 08:33:33 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [06.06.2018 08:28:09 | NIKON COOLPIX L820]

Cvičíme pro radost

Novinky školky

I v letošním roce pokračovala spolupráce naší mateřské školy se základní školou Okružní.
Naše děti tak mohly využívat tělocvičnu a každý čtvrtek si zacvičit ve velkém prostoru. I když návštěvy nebyly úplně pravidelné, všichni se do tělocvičny velmi těšili a cvičení se jim moc líbilo.
Paní učitelky si vždy připravily pohybové hry, soutěže družstev, cvičení na nářadí a i s náčiním, dále motivační a relaxační cvičení.
Děti se mohly dostatečně vydovádět a zároveň se učily vnímat různé povely a pokyny. Prostě byly z nich opravdoví sportovci.
Věříme, že i v příštím školním roce bude naše spolupráce pokračovat a naše děti tak budou mít možnost zacvičit si nejen pro radost,

Logopedie

Novinky školky

Logopedie s paní Večeřovou proběhne 19.6.2018

Dětský den

Novinky školky

Dneska jedem do ZOO, do ZOO do ZOO za zvířátky...
Takhle a další jiné písničky o zvířátkách byly ve čtvrtek 31.5.2018 slyšet v dopoledních i odpoledních hodinách z naší mateřské školy.
A próoč? No protože jsme si všichni chystali oslavit svátek dětí a rozhodli jsme se, že si zahrajeme na zoologickou zahradu.
Dopoledne děti čekalo na zahradě překvapení- skákací hrad. No to bylo jásání a skákání. A když už jsme byli všichni pořádně unavení, šli jsme na dobrý oběd a odpočinout si, abychom nabrali sílu na odpolední dovádění.
v průběhu dne paní učitelky nazdobily zahradu a přichystaly šest soutěžních stanovišť :
Sloní pomocníci-
Klokaní skákání- sběr ovoce nebo zeleniny do klokaní kapsy.
Lví závody- zdolávání překážek.
Pozor na zebru - přenášení naplněných kelímků přes zebru.
Nenasytná opice Žofka- krmení ovocem- hod do otvoru.
Opičí dráha
Odpoledne si rodiče postupně vyzvedávali své děti, převlékali je do přichystaných masek a čekali na nás na školní zahradě.
Veselé odpoledne zahájili kamarádi z Madagaskaru, lev Alex, zebra Marty, žirafa Melman, hrošice Glorie a tučňák
Paní kuchařky se opět nenechaly zahanbit a připravily pro všechny návštěvníky spoustu dobrot. A sladkou tečkou byla cukrová vata.
Děti se mohly těšit také na
Velké poděkování patří rodičům Šutovým za štědrý sponzorský dar v podobě balíčků pro děti, které obdržely jako odměnu za soutěže.
EXIF [31.05.2018 14:14:05 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [31.05.2018 14:14:21 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [31.05.2018 14:28:49 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [31.05.2018 14:29:48 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [31.05.2018 14:29:28 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [31.05.2018 14:28:58 | NIKON COOLPIX L820]

Sportovní den v domově pohoda

Novinky školky

V pondělí 28.5.2018 byly děti z naší školky pozvány do domova Pohoda na sportovní den.
Této sportovní akce se zúčastnily také děti ze ZŠ Okružní a studenti.
Tentokrát nás babičky a dědečkové čekali na zahradě, kde bylo připraveno pět stanovišť- např. hod do kruhu, Zapamatuj si ( schované předměty), řazení slov k různým činnostem nebo povolání apod.
Aby si to společně užily, byly děti rozděleny na menší skupiny a tak mohly plnit všechny úkoly. Počasí nám přálo a tak bylo na zahradě veselo. Babičky a dědečkové byli spokojeni a užívali si naši přítomnosti.

Budeme se těšit na další spolupráci a společné akce.
EXIF [28.05.2018 08:57:52 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [28.05.2018 08:57:44 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [28.05.2018 09:42:07 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [28.05.2018 09:37:48 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [28.05.2018 09:37:44 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [28.05.2018 09:42:12 | NIKON COOLPIX L820]