Novinky

ze všech kategorí

Třída veverky, koťata - nové skutečnosti

Novinky školky

Vážení rodiče,
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje na základě aktuálních skutečností vydala nové rozhodnutí o stanovení karantény pro všechny děti a zaměstnance ze tříd Veverky, Koťata a to do 24.12. 2020. Rozhodnutí naleznete v příloze.

Informace pro rodiče dětí ze třídy koŤata a veverky

Novinky školky

Vážení rodiče,
na základě jednání s Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje z důvodu potvrzení dalších osob pozitivně testovaných na Covid-19, se kterými přišli děti i zaměstnanci do kontaktu, dojde k prodloužení nařízené karantény těchto dvou tříd. Jakmile KHS MSK vydá příslušné rozhodnutí, budete o těchto skutečnostech informováni. Všem přejeme pevné zdraví.

Žádost o ošetřovné

Novinky školky

Vážení rodiče,
žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření tříd mateřské školy naleznete na stránkách cssz.cz. Zde také naleznete podrobné informace, jak při podávání žádosti postupovat a další odpovědi na vaše dotazy. K žádosti dokládáte rozhodnutí KHS MSK pro příslušnou třídu, žádné další potvrzení mateřská škola nevydává. Do žádosti uvádějte úplný název MŠ a IČO: Mateřská škola Bruntál, Okružní 23, IČ 62352768.

Uzavření třídy včelek

Novinky školky

Vážení rodiče,
z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje dochází do 21.12. 2020 k omezení provozu mateřské školy a to uzavřením třídy Včelek a to z důvodu výskytu onemocnění Covid-19. Rozhodnutí KHS MSK naleznete v příloze.

Mikuláš

Novinky školky

Čerte, čerte rohatý, černý jsi a chlupatý, poznám tě když vcházíš k nám, děláš rámus, to já znám.
A představte si, že v pátek 4. 11. 2020 se u nás ve školce takový čert objevil. A s ním přišel i Mikuláš a anděl. Čert s sebou nesl obrovskou knihu hříchů, ale vždy se u našich dětí našly i dobré skutky a tak čert musel odejít s prázdnou. Mikuláš s andělem tak mohli děti obdarovat ovocným balíčkem a obrázkovým pexesem. Děti jako poděkování zazpívaly všem písničku.
Tak zase nashledanou příští rok.
EXIF [04.12.2020 09:16:05 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [04.12.2020 09:30:19 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [04.12.2020 09:51:34 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [04.12.2020 10:00:38 | HUAWEI LLD-L31]

Uzavření třídy myšek

Novinky školky

Vážení rodiče,
z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje dochází do 21.12. 2020 k omezení provozu mateřské školy uzavřením třídy Myšek a to z důvodu výskytu onemocnění Covid-19. Rozhodnutí KHS MSK naleznete v příloze.

Uzavření tříd veverky, koťata

Novinky školky

Vážení rodiče,
z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje dochází od 10.12. do 14.12. 2020 k omezení provozu mateřské školy uzavřením tříd Veverek a Koťat a to z důvodu výskytu onemocnění Covid-19. Rozhodnutí KHS MSK naleznete v příloze. Informace a žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření tříd naleznete na následujícím odkaze: eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m.

Jídelníček 7. - 11.12.2020

Novinky školky

Vážení rodiče,
v příloze naleznete jídelníček na tento týden.

Pečení perníčků pro seniory

Novinky školky

Vážení rodiče,
v průběhu minulého týdne jsme s dětmi napekli pro babičky a dědečky z Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda perníčky. Z této události vznikla reportáž, kterou můžete shlédnout na TV Polar: polar.cz/zpravy/bruntalsko/bruntal. Reportáž naleznete pod názvem Děti ve školce napekly perníčky pro seniory v domově důchodců Pohoda.
EXIF [26.11.2020 09:18:19 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [26.11.2020 09:18:16 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [26.11.2020 09:18:29 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [26.11.2020 09:18:22 | HUAWEI LLD-L31]

Mikuláš v mateřské škole

Novinky školky

V pátek 4.12.2020 navštíví naši mateřskou školu Mikuláš v doprovodu čerta a anděla. V průběhu dopoledne máme pro děti připraveny zábavné aktivity. V tento den mohou děti přijít do školičky v kostýmu čerta, Mikuláše nebo anděla. Předem děkujeme rodičům za spolupráci.

Jídelníček 30.11. - 4.12.2020

Novinky školky

Vážení rodiče,
v příloze naleznete jídelníček na aktuální týden.

Jídelníček 23. 11. - 27. 11. 2020

Novinky školky

Vážení rodiče,
v příloze naleznete jídelníček na tento týden.

Oznámení o uzavření mateřské školy v době vánočních svátků v roce 2020

Novinky školky

Vážení rodiče,
ředitelka mateřské školy oznamuje, že Mateřská škola Bruntál, Okružní 23, bude v době od 23. 12. 2020 do 31. 12. 2020 (včetně) uzavřena. Provoz bude zahájen v pondělí 4. 1. 2021.

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu po

Novinky školky

Vážení rodiče,
na níže uvedeném odkaze naleznete návrhy rozpočtů na rok 2021 a střednědobých výhledů 2022, 2023 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je městem Bruntál.
https://www.mubruntal.cz/prispevkove-organizace/os-54803/pl=82124

Švp Okružní cesta s kouzelnými skřítky

Novinky školky

Vážení rodiče,
naše mateřská škola od 1. 9. 2020 pracuje se školním vzdělávacím programem s názvem Okružní cesta s kouzelnými skřítky. Tento dokument naleznete v příloze.