Novinky

ze všech kategorí

DIVADLO VE ŠKOLCE

Novinky školky

Divadlo ve školce

V úterý 24.9. 2019 u nás ve školce zazvonil zvonec, pohádky však nebyl konec, ale začátek. Přijelo k nám totiž Divadlo dětského diváka z Přerova s pohádkou „ O červené sukýnce „ a se svými loutkami. Celé představení se neslo v duchu spolupráce s dětmi – mávnutím kouzelného proutku se z některých z nich stali herci. V pohádce „ O hodných kůzlátkách“ si tři děti zahrály kůzlátka a dokázaly přelstít zlého vlka, ale v pohádce „ O červené sukýnce „ musel pomoci myslivec. Všem se nám představení moc líbilo a naše děti se už těší na další netradičně zahrané pohádky.


EXIF [24.09.2019 09:38:27 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [24.09.2019 09:35:58 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [24.09.2019 09:16:30 | HUAWEI LLD-L31]

LOGOPEDIE

Novinky školky

Logopedie s P.Večeřou se pro nemoc odkládá.

Návštěva ekofarmy Karlovice

Novinky školky

Pátek 13.září byl pro naše děti den plný sluníčka a nových poznatků. Hned po svačince Včelky a Myšky nastoupily do autobusu a společně jsme vyrazili za zvířátky. Než se děti nadály byli jsme v Karlovicích a hned jsme uviděli velkou ohradu, ve které se popásali koníci i kravičky. Děti byly velmi překvapené, když nám naproti přišlo šedo-strakaté prasátko, vůbec se nás nebálo a nechalo se hladit a drbat. Od paní majitelky jsme se dozvěděli, že se jmenuje Eda a že i ostatní zvířátka mají svá jména. A tak jsme postupně poznávali koníky Geryho, Natálku, Freny, které si děti vyzkoušely i hřebelcovat. A nejen to, všichni, kteří se nebáli se na konících povozili v opravdovém sedle a se závodní helmou na hlavě. Také jsme pozorovali kravičky- Viktorku, Doubravku, Johanku a Karličku. Děti také viděly husy, kočky a koťátka, kozy a pejska, který spokojeně spal. Jsme rádi, že jsme viděli jak chodí život na farmě a že není vůbec lehké se o zvířátka dobře starat.

Zážitků bylo velmi mnoho a vůbec se nám nechtělo odcházet. Tímto bychom chtěli poděkovat Místní akční skupině Hrubý Jeseník, která nám tuto akci zprostředkovala.

EXIF [13.09.2019 09:10:10 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [13.09.2019 09:19:30 | HUAWEI LLD-L31]
EXIF [13.09.2019 10:05:03 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [13.09.2019 10:05:14 | HUAWEI LLD-L31]

Den požární bezpečnosti

Novinky školky

Den požární bezpečnosti v Bruntále
Pátek 13. září byl pro děti ze třídy Veverek z MŠ Okružní šťastný. Vydaly se totiž na prohlídku Hasičské stanice v rámci Dne požární bezpečnosti.

Profesionální hasiči z města Bruntálu připravili pro děti ukázku hasičských aut, které si děti mohly skrz na skrz prolézt. Silným zážitkem pro děti byla možnost projít si „filmovým“ kouřem, který simuloval situaci hasičů, když při požáru v kouři hledají zraněné nebo ztracené osoby. Velmi poučná byla ukázka toho, jak se má správně hasit hořící olej. Děti už ví, že na hořící olej se v žádném případě nesmí lít voda, protože by se oheň rozhořel ještě víc. Naučily se, že nádobí s hořícím olejem stačí jednoduše přikrýt osuškou. U ukázky lezeckých schopností hasičů zůstaly děti stát v úžasu, když jeden z hasičů slanil z druhého patra cvičné zdi během pár vteřin.

Akce byla velmi vydařená. Měla zábavný i edukační záměr a děti z této akce odcházely plné dojmů a nadšení.

Logopedie

Novinky školky

Logopedie s p. Večeřovou proběhne v naší MŠ 25. 9. 2019 v 8.00 hod. Prosíme, sešity s sebou.

Na zahradě veselo

Novinky školky

Byl jedno jeden domeček, ale nebyl plný koleček. Kde se vzal tu se vzal, na zahradě nám ho hodný pan údržbář smontoval . Děti už se raduji ,že pod stříškou se schovají a potom si za cvičí, na klouzačce, na tyči.
Tenhle kouzelný domeček, byl s prostředků zřizovatele . A pevně věříme, že nebude jedinou novinkou, která se objeví na naší zahradě.
EXIF [12.09.2019 09:50:00 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [12.09.2019 09:49:03 | HUAWEI LLD-L31]

Seznamte se prosím

Novinky školky

Srdečně zveme všechny rodiče, kamarády, přátele na akci „Seznamte se, prosím!“, která se uskuteční ve čtvrtek 26. 9. 2019 od 15.30 hod na zahradě mateřské školy.

Informace pro rodiče:
Rodiče se shromáždí v 15.30 hod na přední zahradě
Děti přijdou na zahradu společně s třídními učitelkami jednotlivých tříd
v 15.30 hod akci slavnostně zahájíme
Společně si zatančíme tanečky Kamarád, myšky
Poté si rodiče převezmou své děti
Děti si projdou jednotlivá soutěžní stanoviště
Bude připraveno ohniště, kdo rád opéká, přinese si špekáčky a jiné pochutiny vhodné k opékání
Pro děti bude připravena i trampolína
Přijďte ve sportovním oblečení a s dobrou náladou
V případě nepříznivého počasí akci přesuneme na nejbližší termín.

Návštěva MŠ

Novinky školky

Návštěva MŠ Komenského
První týden ve školce, zakončili předškoláci návštěvou Mateřské školy Komenského. V rámci spolupráce jsme byli pozváni na setkání s ilustrátorem dětských knih a časopisů Adolfem Dudkem. Pro všechny děti i paní učitelky si připravil velmi zajímavé, veselé a poučné představení, do něhož zapojil všechny diváky. Společně jsme si zahráli tři pohádky. Těšíme se na další setkání s panem Dudkem a jeho uměním.

Třídní schůzka Myšek

třída Myšky

Vážení rodiče, zveme Vás v úterý 10.9.2019 v 15.30 na třídní schůzku,která se bude konat ve třídě Myšek.

Třídní schůzka Včeliček a Veverek

třída Včelky

Vážení rodiče zveme Vás v pondělí9.9.2019 v 15.30 hodin na třídní schůzku. Třídní schůzka se bude konat ve třídě Včeliček.

Vážení rodiče

Novinky školky

V pátek 13.9.2019 s dětmi navštívíme s dětmi ze třídy Včelek a Myšek Ekofarmu v Karlovicích. Děti se mohou těšit na zajímavý výukový program se zvířátky na farmě.
Vybíráme 50 Kč-příspěvek na dopravu.
Tato akce proběhne pod záštitou Místní
S sebou: batůžek, pláštěnku, pití v dobře uzavíratelné láhvi (svačinku budou mít děti před odjezdem, sebou nám paní kuchařky připraví ovoce, oběd budeme mít opět v MŠ.)
Prosíme o kopii kartičky pojištěnce dítěte, souhlas s účastí na výletě podepište u třídních učitelek.
Prosíme, přiveďte děti v tento den do 8.00 hod. Děkujeme

Informace o navýšení ceny stravného

Novinky školky

Vážení rodiče,
vzhledem ke stále stoupajícím cenám potravin a snaze o zachování vysokého standardu stravování v naší mateřské škole, jsme nuceni navýšit od 1. 9. 2019 cenu stravného, a to na 35,- Kč za den (cena zahrnuje: přesnídávku, oběd, svačinu).
Stravné úplata za předškolní vzdělávání bude činit při celodenní docházce 1100,- Kč (700,- Kč stravné, 400,- Kč školné), při polodenní docházce 960,- Kč (560,- Kč stravné, 400,- Kč školné).
Podrobnější informace o platbách v novém školním roce, o přiděleném variabilním symbolu a další, se dozvíte od třídních učitelek první den nástupu do mateřské školy. Nově přijaté děti tyto informace získají na Třídních schůzkách pro nově přijaté děti. Děkujeme za pochopení. Těšíme se na vás.

Prázdninový provoz mateřské školy

Novinky školky

Vážení rodiče,
mateřská škola bude o hlavních prázdninách otevřena v období od 29. 7. - 25. 8. 2019. Informace o platbách naleznete na nástěnkách jednotlivých tříd, platby školného a stravného je třeba uhradit ihned při nástupu u vedoucí školní jídelny. Seznamy přijatých dětí týkající se prázdninového provozu naleznete na dveřích jednotlivých tříd. Děkujeme za pochopení.

Informativní schůzka - nově přijaté děti

Novinky školky

Vážení rodiče nově přijatých dětí ve školním roce 2019/2020,
zveme vás na informativní schůzku, která se uskuteční v úterý 27. 8. 2019 v 15.30 hod ve třídě Koťat. Budou vám předány informace - co bude dítě v mateřské škole potřebovat, informace o platbách školného a stravného a další podrobnosti týkající se nástupu vašeho dítěte do mateřské školy. Prosíme rodiče, aby přišli bez dětí.
Těšíme se na setkání, kolektiv mateřské školy.

Dětský den v mateřské škole

Novinky školky

Kdo si hraje nezlobí, má to svoje půvaby. Oslavíme svátek dětí na louku už všichni letí, broučci, včelky, čmeláčci uděláme legraci.

V úterý 4. června 2019 se na naší krásně vyzdobené zahradě sešli rodiče s dětmi na oslavu jejich svátku.

Po krátkém uvítání nám „velcí broučči „ zatančili taneček a pak nás taky jeden naučili. Ještě jsme se všichni proběhli jarní loukou a pak už se všichni pustili do soutěžení. Děti skládaly puzzle, počítaly beruškám puntíky, kreslily květinky apod. Motivací pro ně byla sladká odměna.

Se soutěžemi nám vypomáhali žáci ZŠ Okružní Bruntál, za což jim velmi děkujeme.

Ale to jsme ještě nevěděli, jaké na nás čeká překvapení. Kde se vzali, tu se vzali, přijeli k nám hasiči a vypustili obrovský kopec pěny. Téměř všechny děti se v ní s nadšením proběhly.

Po celou dobu byl všem k dispozici náš občerstvovací bufet s různými dobrotami.

Na terasu si děti s rodiči chodili vyzvednout své výhry z tomboly.

Dětský den se nám velmi vydařil a vše se líbilo nejen dětem, ale i rodičům

Těšíme se na další akce.
Moc děkujeme všem, kterí se podíleli na přípravě, vlastní realizace dětského dne.
EXIF [04.06.2019 15:20:01 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [04.06.2019 15:22:07 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [04.06.2019 15:23:02 | HUAWEI LLD-L31]