Novinky

ze všech kategorí

Sauna

Novinky školky

Poslední sauna proběhne 25.4. 2018

Kapesníčky

třída Koťata

Prosíme rodiče o balení kapesníčků. Děkujeme

Výtvarná soutěž: Malovaná písnička

Novinky školky

Další výtvarnou soutěží, která na děti čekala , byla soutěž s názvem Malovaná písnička. Děti tvořily podle písní, ve kterých vystupují zvířátka, např: Skákal pes, Běžela ovečka, Zajíček ve své jamce, Sedí liška pod dubem a Kočka leze dírou: Práce se dětem vydařily, velmi se snažily, což můžete posoudit díky přiloženým fotografiím. Obrázky zasíláme do DDM Ostrava-Poruba
EXIF [13.04.2018 08:06:37 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [13.04.2018 08:05:51 | NIKON COOLPIX L820]

Výtvarná soutěž: sVĚT OČIMA DĚTÍ

Novinky školky

Děti z naší MŠ se zúčastnily výtvarné soutěže Svět očima dětí. Malovaly na téma: Živelné pohromy. Použitou technikou byla barevná tuš a formát A3. Děti velmi zdařile zachytily požár v lese, povodeň, vodní bouři s deštěm i další živelné katastrofy. A jak se dětem obrázky zdařily, můžete posoudit z přiložených fotografií. Věříme, že se budou obrázky líbit a budou oceněny.
EXIF [13.04.2018 08:07:35 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [13.04.2018 08:08:01 | NIKON COOLPIX L820]

Logopedie

Novinky školky

Další logopedie proběhne v naší mateřské škole 24.4.2018

Zápis dětí do mateřské školy

Novinky školky

Vážení rodiče,
zápis do Mateřské školy Bruntál, Okružní 23, proběhne ve dnech 15. a 16. 5. 2018 od 10.00 - 15.00 hod.
S sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
V přílohách naleznete Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a Kritéria pro přijímání dětí Mš Bruntál, Okružní 23.

Den otevřených dveří

Novinky školky

Vážení rodiče,
Mateřská škola Bruntál, Okružní 23 vás všechny srdečně zve na den otevřených dveří, který se uskuteční v úterý 24. 4. 2018 v časech od 8.00 - 11.00 hod a od 14.00 - 16.00 hod.
V průběhu dne otevřených dveří budete mít možnost nahlédnout do všech tříd mateřské školy a paní učitelky vám rády zodpoví dotazy týkající se zápisu dětí do naší mateřské školy.
Moc se na vás těšíme!

Saunování

Novinky školky

Ve středu 11.4.2018 jdou přihlášení předškoláci do sauny. Prosíme o příchod dětí do mateřské školy do 8.00. hod. Děkujeme

Den země

Novinky školky

V pátek20.4.2018 jako každým rokem proběhne akce pořádaná městem Bruntál pod názvem Den země.
Akce začíná v 9.00 hod v městském parku, kde budou pro děti připraveny různé úkoly a soutěže, které budeme společně plnit.
Letošním rokem jsou tématem soutěží: Zahrady a zahrádky.
Akce se zúčastní všechny děti ze tříd: Včelky, Veverky, Myšky.
Prosíme, přiveďte děti v tento den do 8.00 hod, z mateřské školy budeme vycházet v 8.30 hod.
Oblečte své děti do sportovního oblečení. Děkujeme

Dotace místní akční skupiny hrubý jeseník

Novinky školky

V průběhu měsíce února podala naše mateřská škola žádost o poskytnutí grantu Místní akční skupině Hrubý Jeseník k projektu Všeználkovo malování. Žádost byla úspěšná a za dotaci 3. 000,- Kč byl zakoupený malířský kruh. V úterý 27. 3. 2018 jej děti v rámci projektu Všeználek vyzkoušely a osobně zjistily, jaká je při tvoření zábava. Posuďte sami na přiložených fotografiích. Místní akční skupině Hrubý Jeseník moc děkujeme!!!
EXIF [27.03.2018 12:28:11 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [27.03.2018 12:29:33 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [27.03.2018 12:38:06 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [27.03.2018 12:44:21 | NIKON COOLPIX L820]

Spolupráce se zš okružní

Novinky školky

V úterý 27. 3. 2018 předškoláky z naší mateřské školy navštívila zástupkyně pedagogického sboru Základní školy Okružní, paní učitelka Irina Kerhartová. Děti byly z její návštěvy nadšené, neboť pro ně měla připravené nepřeberné množství zajímavých úkolů, které děti přenesly do školního světa a alespoň na chvíli je pasovaly do role velkých školáků. Nechyběla ani dramatizace pohádky O veliké řepě a následné obdarování krásným dárkem. Tímto bychom chtěli poděkovat Základní škole Okružní za balíček pastelek, fixů a dalších potřeb ke tvoření a také omalovánek vlastní výroby, moc si toho vážíme.
EXIF [27.03.2018 12:31:26 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [27.03.2018 12:38:36 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [27.03.2018 12:49:51 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [27.03.2018 12:56:03 | NIKON COOLPIX L820]

Velikonoce na zámku

Novinky školky

V sobotu 24. března se děti z naší mateřské školy zúčastnily akce, kterou pořádalo město Bruntál pod názvem Velikonoce na zámku.
Vystoupili jsme jako první s pásmem básní, písní a tanečků, vše v duchu jara a Velikonoc. Děti tančily a zpívaly s chutí a elánem a za svůj výkon byly odměněni bouřlivým potleskem a následně sladkou odměnou.
Všichni jsme pak spokojeně odcházeli domů.
EXIF [24.03.2018 08:58:36 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [24.03.2018 08:58:22 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [24.03.2018 09:08:54 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [24.03.2018 09:02:25 | NIKON COOLPIX L820]

Velikonoce na zámku

Novinky školky

Vážení rodiče,
v sobotu 24.3.2018 pořádá Zámek Bruntál tradiční velikonoce na zámku.
Při této příležitosti budou děti z naší mateřské školy vystupovat v 9.00hod v Kočárovně.
Pokud budete mít chuť a náladu, přijďte

Návštěva zš jesenická

Novinky školky

Ve středu 21.3.2018 jsme s předškolními dětmi navštívili Základní školu, Jesenická Bruntál.
Nejprve jsme byli v tělocvičně, kde byly pro děti připraveny různé soutěžní úkoly . Po jejich splnění dostaly všichni sladkou odměnu.
Také jsme nakoukli do dvou tříd prvňáčků, prohlédli si družinu i školní jídelnu.
Děkujeme všem za velmi dobře připravenou akci.
EXIF [21.03.2018 10:03:31 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [21.03.2018 10:04:09 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [21.03.2018 09:56:19 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [21.03.2018 10:08:26 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [21.03.2018 10:03:46 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [21.03.2018 10:58:17 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [21.03.2018 10:46:57 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [21.03.2018 10:51:56 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [21.03.2018 10:47:15 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [21.03.2018 10:53:01 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [21.03.2018 10:58:05 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [21.03.2018 10:51:32 | NIKON COOLPIX L820]

Velikonoční tvoření

Novinky školky

Hody, hody, doprovody, já jsem malý zajíček, utíkal jsem kolem vody nesl košík vajíček.
Ano, svátky jara, Velikonoce, už nám klepou na dveře a abychom se na ně dobře připravili, uspořádali jsme v naší mateřské škole velikonoční tvoření rodičů a dětí.
Zároveň probíhal i prodejní jarmark výrobků, které vytvořily samy děti nebo paní učitelky. Ruku k dílu přiložily i naše paní kuchařky, které napekly výborné mazance a perníčky. Nejeden mlsný jazýček si velmi pochutnal.
Tvoření se uskutečnilo ve třech třídách u Koťátek se vyráběly tulipány z vyfouknutých vajíček a papírový zajíček, u Myšiček kohoutek z roliček a barevných papírů a u Včeliček jsme tvořili zajíčka z dřevěných polínek a také košíčky z papírových ruliček.
S chutí a patřičným elánem se všichni pustili do tvořivé práce. Nálada byla skvělá, rodiče a děti si vzájemně pomáhali a když bylo třeba vypomohly i paní učitelky.
Vůbec nikomu se nechtělo domů.
Těšíme se zase příště.
EXIF [20.03.2018 14:18:00 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [20.03.2018 14:17:16 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [20.03.2018 15:13:20 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [20.03.2018 15:58:53 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [20.03.2018 16:10:59 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [20.03.2018 15:07:00 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [20.03.2018 15:09:05 | NIKON COOLPIX L820]