Novinky

ze všech kategorí

Jídelníček 18.1 - 22.1. 2021

Novinky školky

Vážení rodiče,
v příloze naleznete jídelníček na tento týden.

ZIMNÍ MINIoLYMPIÁDA

Novinky školky

Kdo se ve čtvrtek 14. ledna ráno ještě rozespalý podíval z okna, jistě se zaradoval. Venku krásně bílo jako na obrázku od Josefa Lady. Šibalský úsměv dětí jistě mnohým napověděl, že si dnes užijeme spoustu zábavy. Navzdory zamračeným pohledům lidí snažících se pod bílými závějemi objevit své auto, my dospělí i děti z mateřské školy jsme se radovali! Hurá! Konečně nastala ta správná zima s hromadou sněhu a my si můžeme užít spoustu legrace. Každá třída si zvolila disciplíny a zimní radovánky dle vlastního výběru a zájmu dětí. Nechyběla tradiční koulovačka, hod sněhovou koulí na cíl, slalom na lyžích, sáňkování, běh ve sněhu, závody na bobech či tolik oblíbená jízda na lopatách.... Dopoledne na sněhu jsme si všichni pořádně užili!
EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]EXIF [14.01.2021 10:18:58 | Xiaomi Mi A3]EXIF [14.01.2021 10:44:38 | Xiaomi Mi A3]
EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]
EXIF [14.01.2021 10:24:05 | HUAWEI LLD-L31]

Jídelníček 11. 1. - 15. 1. 2021

Novinky školky

Vážení rodiče,
v příloze naleznete aktuální jídelníček.

NEZAPOMNĚL

Novinky školky

... Ježíšek nezapomněl! Představte si tu radost, ty jiskřičky v očích našich dětí, to nadšení a touhu...V úterý 5. ledna se v naší mateřské škole stal zázrak. Vánoční zázrak! Po zpěvu koled, vyprávění vánočních příběhů a neustálého nakukování pod krásně nazdobený stromeček, na děti čekalo překvapení. Pod rozsvěceným vánočním stromečkem se objevila nadílka od Ježíška. Děti se nadšeně vrhly do rozbalování, papíry a krabice létaly vzduchem :-) Všechny nové hry i hračky bylo třeba řádně vyzkoušet a prozkoumat. Ježíškovi jsme pěkně poděkovali a poté zbyl už jen jeden úkol - najít novým hračkám místo, kam budou patřit. Děkujeme Ježíšku!
EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]EXIF [05.01.2021 09:08:49 | ASUS_X00BD]EXIF [05.01.2021 09:08:27 | HUAWEI LLD-L31]

Rozpočty a střednědobé výhledy po

Novinky školky

Vážení rodiče,
na následujících odkazech naleznete schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2021 a střednědobé výhledy příspěvkových organizací na roky 2022 - 2023: https://www.mubruntal.cz/strednedobe-vyhledy-prispevkovych-organizaci/ds-45153/pl=82124
https://www.mubruntal.cz/rozpocty-prispevkovych-organizaci/ds-45152/pl=82124

Oznámení pro zákonné zástupce dětí z uzavřených tříd KHS MSK

Novinky školky

Vážení rodiče,
v pondělí 21.12.2020 končí karanténa všem dětem ze třídy Myšky, Včelky. Ve všech třídách byla provedena ohnisková dezinfekce. Děti ze třídy Myšky, Včelky mohou nastoupit do mateřské školy 22.12.2020, musí se však prokázat absolvovaným testem na Covid-19 s negativním výsledkem. Děti ze třídy Koťat a Veverek mohou do mateřské školy nastoupit od 4.1. 2021, kdy dojde k otevření mateřské školy po vánočních prázdninách a to bez omezení.

Třída veverky, koťata - nové skutečnosti

Novinky školky

Vážení rodiče,
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje na základě aktuálních skutečností vydala nové rozhodnutí o stanovení karantény pro všechny děti a zaměstnance ze tříd Veverky, Koťata a to do 24.12. 2020. Rozhodnutí naleznete v příloze.

Informace pro rodiče dětí ze třídy koŤata a veverky

Novinky školky

Vážení rodiče,
na základě jednání s Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje z důvodu potvrzení dalších osob pozitivně testovaných na Covid-19, se kterými přišli děti i zaměstnanci do kontaktu, dojde k prodloužení nařízené karantény těchto dvou tříd. Jakmile KHS MSK vydá příslušné rozhodnutí, budete o těchto skutečnostech informováni. Všem přejeme pevné zdraví.

Žádost o ošetřovné

Novinky školky

Vážení rodiče,
žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření tříd mateřské školy naleznete na stránkách cssz.cz. Zde také naleznete podrobné informace, jak při podávání žádosti postupovat a další odpovědi na vaše dotazy. K žádosti dokládáte rozhodnutí KHS MSK pro příslušnou třídu, žádné další potvrzení mateřská škola nevydává. Do žádosti uvádějte úplný název MŠ a IČO: Mateřská škola Bruntál, Okružní 23, IČ 62352768.

Uzavření třídy včelek

Novinky školky

Vážení rodiče,
z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje dochází do 21.12. 2020 k omezení provozu mateřské školy a to uzavřením třídy Včelek a to z důvodu výskytu onemocnění Covid-19. Rozhodnutí KHS MSK naleznete v příloze.

Mikuláš

Novinky školky

Čerte, čerte rohatý, černý jsi a chlupatý, poznám tě když vcházíš k nám, děláš rámus, to já znám.
A představte si, že v pátek 4. 11. 2020 se u nás ve školce takový čert objevil. A s ním přišel i Mikuláš a anděl. Čert s sebou nesl obrovskou knihu hříchů, ale vždy se u našich dětí našly i dobré skutky a tak čert musel odejít s prázdnou. Mikuláš s andělem tak mohli děti obdarovat ovocným balíčkem a obrázkovým pexesem. Děti jako poděkování zazpívaly všem písničku.
Tak zase nashledanou příští rok.
EXIF [04.12.2020 09:16:05 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [04.12.2020 09:30:19 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [04.12.2020 09:51:34 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [04.12.2020 10:00:38 | HUAWEI LLD-L31]

Uzavření třídy myšek

Novinky školky

Vážení rodiče,
z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje dochází do 21.12. 2020 k omezení provozu mateřské školy uzavřením třídy Myšek a to z důvodu výskytu onemocnění Covid-19. Rozhodnutí KHS MSK naleznete v příloze.

Uzavření tříd veverky, koťata

Novinky školky

Vážení rodiče,
z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje dochází od 10.12. do 14.12. 2020 k omezení provozu mateřské školy uzavřením tříd Veverek a Koťat a to z důvodu výskytu onemocnění Covid-19. Rozhodnutí KHS MSK naleznete v příloze. Informace a žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření tříd naleznete na následujícím odkaze: eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m.

Jídelníček 7. - 11.12.2020

Novinky školky

Vážení rodiče,
v příloze naleznete jídelníček na tento týden.

Pečení perníčků pro seniory

Novinky školky

Vážení rodiče,
v průběhu minulého týdne jsme s dětmi napekli pro babičky a dědečky z Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda perníčky. Z této události vznikla reportáž, kterou můžete shlédnout na TV Polar: polar.cz/zpravy/bruntalsko/bruntal. Reportáž naleznete pod názvem Děti ve školce napekly perníčky pro seniory v domově důchodců Pohoda.
EXIF [26.11.2020 09:18:19 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [26.11.2020 09:18:16 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [26.11.2020 09:18:29 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [26.11.2020 09:18:22 | HUAWEI LLD-L31]