Novinky

ze všech kategorí

Holá holá, jaro volá

Novinky školky

Děti a rodiče,
v přílohách naleznete pár úkolů souvisejících s jarem a jarními kytičkami.

Velikonoční neděle

Novinky školky

Velikonoční neděle

Říká se též Boží hod Velikonoční nebo Hod boží Velikonoční. Tak jak tak je to den, kdy se slaví vzkříšení Ježíše Krista. V tento den přišla brzy ráno k Ježíšově hrobu Máří Magdalena a spatřila odvalený kámen, který chránil vchod do jeskyně, kde byl Ježíš pohřben. Tělo tam však nenašla. Až do doby, než se jí Ježíš zjevil, myslela, že tělo někdo ukradl. Pak ale uvěřila v jeho zmrtvýchvstání, které hlásali jeho učedníci.

Tento den je tak dnem radosti a veselení se z vítězství života nad smrtí. Slouží se mše, během kterých se světí beránci a mazance. V průběhu mše také hoří paškál – velikonoční svíce, která se zapálila o noční vigilii, tedy mši ze soboty na neděli.

Co můžeme v tento den udělat?

Na Velikonoční neděli se oblečte do nového. Protože je to velmi slavnostní den, uvařte si slavnostní oběd. Například skopové či telecí maso, nádivky apod. Dopřejte si spoustu dobrot. Je taky pěkné dnes obdarovat blízké něčím novým – je to znak nového života. Jestli si některá dívka myslí na mládence, měla by mu dát kousek posvěceného mazance. Stará pověra říká: „Dáte-li kus mazance, dostanete mládence.“

Co bychom dnes neměli dělat?

Dnes rozhodně neuklízejte, neperte, nežehlete! Vždyť se máte dnes veselit a slavit


BÍLÁ SOBOTA

Novinky školky

Bílá sobota je dnem nejhlubšího smutku. Je to první den po ukřižování Ježíše a uložení jeho těla do skály, kdy jeho učedníci prožívali obrovskou nejistotu.
Dnes je prostor pro rozjímání. Nekonají se žádné bohoslužby ani mše. Kostel však otevřený je. Každý sám ve svém rozjímání může přijít do kostela a pomodlit se u symbolického hrobu Ježíše, který většinou v kostelech bývá. Také si mohou věřící zajít ke zpovědi.
O bílé sobotě se také přijímají noví členové do církve, kteří bývají v bílém rouchu- odtud taky název Bílá sobota.
Dnes po západu slunce končí období půstu a také se vrací zvony, které na Zelený čtvrtek odletěly do Říma. To vše ve velkém očekávání zmrtvýchvstání Ježíše během noci ze soboty na neděli.
Co můžeme v tento den udělat?
Dnes holky pečou mazance a beránky a kluci pletou pomlázky ( videa najdete na našem YouTube kanálu.) Dnes bychom také měli pěkně uklidit a vzít si na sebe něco nového nebo slavnostního. Jestli máte zahrádku, zatřeste s ovocnými stromy, abyste měli letos hojnou úrodu.
Co bychom dnes neměli dělat?
Dnes není nic zakázáno. Snad jen to, co víme, že se obecně nemá dělat. Tedy neděláme druhým nic, co nechceme, aby dělali nám.

Najdi stejného zajíčka

Novinky školky

Děti,
zahrajte si na detektivy a najděte stejného zajíčka!!!

Velký pátek

Novinky školky

Dnes si připomínáme utrpení Ježíše. Den, kdy dostal trnovou korunu a sám musel odnést velký kříž na horu Golgotu, kde byl ukřižován. Na tento příběh se můžete podívat na jakékoli křížové cestě - vedou většinou také do kopce a mají 14 zastavení, kde jsou výjevy z nejdůležitějších chvil Ježíšovy cesty na Golgotu. Na Velký pátek se konají v kostelích mše na uctění Ježíšovy památky a zároveň se sundává z oltářů veškeré zdobení - svícny, kříže, pokrývky.
Velký pátek je od roku 2016 uznán jako den pracovního volna. Nikdo nejde do práce, do školy ani do školky. Začínají nám čtyři dny volna.
Co můžeme v tento den dělat?
Dnes bychom měli držet půst nebo aspoň nejíst maso. Určitě nám neuškodí, když si zajedeme nebo zajdeme na výlet do přírody, kde je postavená Křížová cesta a podíváme se, co se vlastně v tento den událo.
Co bychom dnes neměli dělat?
Velký pátek je dnem zákazů. Nesmí se pracovat se zemí - orat, zasévat, kypřit atp. V tento den mají totiž vystupovat magické síly na povrch země, tak aby se jim tím nepomáhalo. Ze stejného důvodu se nemají tento den půjčovat žádné věci. Magické síly by je mohly očarovat. Z důvodu smutku nad Ježíšovou smrtí se dnes nemá péct, zametat ani prát prádlo.

Zelený čtvrtek

Novinky školky

Tento den připomíná Ježíšovu poslední večeři s jeho učedníky, kdy poprvé posvětil chléb a víno a pravil, že to je jeho tělo a krev. Téhož večera byl zatčen díky Jidášově zradě. Dnes je významný den pro všechny křesťany. Je to zároveň den odpuštění.
Co můžeme v tento den udělat?
Dnes se snídají Jidáše. Taky bychom měli sníst něco zeleného, abychom byli celý rok zdraví. Ze stejného důvodu bychom se měli ráno umýt rosou. Zelený čtvrtek je také vhodný k zasazení lnu a hrachu.
Co bychom neměli dělat?
Dnes by se neměli rozeznít zvony. Říká se, že odletěly do Říma. Děti pak chodí po vsi s řehtačkou, aby zvony nahradily. Znovu zvony uslyšíme o Bílé sobotě.
EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]

Soutěž malované čtení

Novinky školky

Vážení rodiče,
MAS Hrubý Jeseník, z.s. v projektu Map pro Bruntálsko II. vyhlašuje i v této mimořádné situaci pro všechny děti a rodiče soutěž s názvem: MALOVANÉ ČTENÍ! Více informací se dočtete v přiloženém letáčku.

Škaredá středa

Novinky školky

Tento den je památkou na Jidášovu zradu. Protože byl na Ježíše škaredý, říká se této středě škaredá. Prozradil tehdy Ježíše za třicet stříbrných. Proto Ježíše našli a zatkli. Jidáš tuto zradu nakonec neunesl.
V tento den se vymetají saze z komína. Odtud se někdy škaredá středa nazývá též sazometná. A aby se jen neuklízelo, ale bylo i co do bříška, pekly se v tento den Jidáše - sladké pečivo, které svým tvarem připomíná provaz, kterým Jidáš ukončil svůj život. Jidáše se pak snídají další den.
Co můžeme v tento den udělat?
Dnes si můžete upéct Jidáše (videorecept najdete na YouTube kanálu MŠ Bruntál, Okružní 23). Kdo má domeček a na něm komín, měl by podle tradic vymést saze.
Co bychom dnes neměli dělat?
Dnes se rozhodně nesmíme mračit, škaredit nebo být protivní. Hrozí totiž, že by nám to zůstalo. Některé pověry říkají, že by nám to zůstalo celý rok, některé jsou mírnější a slibují nám tento nešvar pouze ve středy.
EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]

Šedivé úterý

Novinky školky

Šedivé (někdy taky žluté) úterý není ničím zvláštní. V tento den se z historického pohledu nestalo nic zvláštního - nekonají se tedy žádné bohoslužby. Každá hospodyňka tak toho využila ve prospěch příprav na Velikonoce - v tento den se tedy mají vymést pavučiny ze všech rohů domu. Některé prameny též uvádí, že bílilo obydlí a myla okna.
Co můžeme v tento den udělat?
Rozhodne nebude na škodu, když se přiblížíme starým tradicím - jarní úklid je teď na místě. Děti mohou rodičům pomoci a uklidit si hračky v pokojíčku, vytřídit ty, se kterými si nehrají.
Co bychom dnes neměli dělat?
Dnes můžete dělat cokoliv. Jen na sebe nebuďte zlí...
EXIF [01.01.1970 01:00:00 | ]

Modré pondělí

Novinky školky

Modré pondělí není podle tradic zvlášť výjimečné. Je to ale den, kdy se kostely zdobí do modra nebo fialova a nekonají se žádné jiné bohoslužby nebo obřady.
V tento den by se nemělo chodit do práce ani jakkoli jinak pracovat, což se v novodobé historii moc nedodržuje. Dříve to bylo dáno podle některých zdrojů proto, že v neděli probíhaly bujaré oslavy památky příchodu Ježíše do Jeruzaléma. Dnes můžeme jen těžko říci, kde je pravda...
Co můžeme v tento den dělat?
Dnes může být celá rodina spolu, hrát hry, dívat se na pohádky, jít se projít ven. Zkrátka a dobře užívat si klid a pohodu a nabírat sílu na úterní úklid.
Co bychom dnes neměli dělat?
Dnes nepracujte ani nedělejte nic namáhavého. Máte před sebou celotýdenní kolotoč činností, tak ať máte energii.

KVĚTNÁ NEDĚLE

Novinky školky

Je prvním významným dnem, který odstartuje Velikonoční, Pašijový či Svatý týden. Je to týden, který znázorňuje poslední týden života Ježíše Krista a na končí jeho vzkříšením. Velikonoce jsou pro křesťany mnohem významnější svátkem než Vánoce. Z mrtvých vstání Ježíše berou jako známku toho, že nic není definitivní, a že všechno má ještě naději. Na květnou neděli se zdobí kostely kočičkami. Ty mají připomínat vstup Ježíše do Jeruzaléma, kdy mu lidé kladli na cestu olivové a palmové větvičky na znamení úcty k němu. Nyní se nechávají v kostelích světit kočičky, či proutky z břízy – lidé si je pak doma dávají do váziček nebo za svaté obrázky a věří, že je posvěcené proutky navedou na správnou cestu a ochrání jejich obydlí.
Co můžeme v tento den udělat? - Jděte se projít na čerstvý vzduch, utrhněte někde kočičky nebo nějaké pěkné proutky a dejte je do vázičky. Budete mít doma určitě veseleji.

Co bychom dnes neměli dělat? - Dnes určitě nic nepečte. Říká se, že by se zapekly všechny květy na stromech a nebyla by žádná úroda.

Zápis do 1. třídy na zš okružní

Novinky školky

Vážení rodiče,
zápisy do základních škol budou v letošním roce probíhat nestandardně a to formou elektronického zápisu. Do školy nemusíte vůbec chodit, vše vyřídíte dálkově - digitálně. Kompletní informace k zápisu do Základní školy Okružní naleznete zde: http://zsbrok.cz/zapis-2020/

YouTube kanál naší školky

Novinky školky

Milí rodiče,
vytvořili jsme pro vás a vaše děti YouTube kanál naší mateřské školy. Zde budeme postupně vkládat videa, písničky, pohádky a další a je již na vás, zda této možnosti využijete. Tento a příští týden vás bude provázet téma Velikonoce. Přihlásit se můžete na tomto odkaze: https://www.youtube.com/channel/UCE7pzRV6oZXAu5Ax7Kc0QdA
Přejeme všem pevné zdraví!

Nápady pro malé i velké

Novinky školky

Milí rodiče,
v současné nelehké chvíli, bychom vám rády nabídly pár námětů na tvoření a zábavu pro vaše děti. Mnozí z vás teď s dětmi tráví mnohem více času, máte možnost si povídat a hrát a třeba vám naše inspirace přijde vhod. Každý týden se budeme snažit nápady doplňovat o aktuální témata.