Novinky

ze všech kategorí

Velikonoce na zámku

Novinky školky

V sobotu 24. března se děti z naší mateřské školy zúčastnily akce, kterou pořádalo město Bruntál pod názvem Velikonoce na zámku.
Vystoupili jsme jako první s pásmem básní, písní a tanečků, vše v duchu jara a Velikonoc. Děti tančily a zpívaly s chutí a elánem a za svůj výkon byly odměněni bouřlivým potleskem a následně sladkou odměnou.
Všichni jsme pak spokojeně odcházeli domů.
EXIF [24.03.2018 08:58:36 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [24.03.2018 08:58:22 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [24.03.2018 09:08:54 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [24.03.2018 09:02:25 | NIKON COOLPIX L820]

Velikonoce na zámku

Novinky školky

Vážení rodiče,
v sobotu 24.3.2018 pořádá Zámek Bruntál tradiční velikonoce na zámku.
Při této příležitosti budou děti z naší mateřské školy vystupovat v 9.00hod v Kočárovně.
Pokud budete mít chuť a náladu, přijďte

Návštěva zš jesenická

Novinky školky

Ve středu 21.3.2018 jsme s předškolními dětmi navštívili Základní školu, Jesenická Bruntál.
Nejprve jsme byli v tělocvičně, kde byly pro děti připraveny různé soutěžní úkoly . Po jejich splnění dostaly všichni sladkou odměnu.
Také jsme nakoukli do dvou tříd prvňáčků, prohlédli si družinu i školní jídelnu.
Děkujeme všem za velmi dobře připravenou akci.
EXIF [21.03.2018 10:03:31 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [21.03.2018 10:04:09 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [21.03.2018 09:56:19 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [21.03.2018 10:08:26 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [21.03.2018 10:03:46 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [21.03.2018 10:58:17 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [21.03.2018 10:46:57 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [21.03.2018 10:51:56 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [21.03.2018 10:47:15 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [21.03.2018 10:53:01 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [21.03.2018 10:58:05 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [21.03.2018 10:51:32 | NIKON COOLPIX L820]

Velikonoční tvoření

Novinky školky

Hody, hody, doprovody, já jsem malý zajíček, utíkal jsem kolem vody nesl košík vajíček.
Ano, svátky jara, Velikonoce, už nám klepou na dveře a abychom se na ně dobře připravili, uspořádali jsme v naší mateřské škole velikonoční tvoření rodičů a dětí.
Zároveň probíhal i prodejní jarmark výrobků, které vytvořily samy děti nebo paní učitelky. Ruku k dílu přiložily i naše paní kuchařky, které napekly výborné mazance a perníčky. Nejeden mlsný jazýček si velmi pochutnal.
Tvoření se uskutečnilo ve třech třídách u Koťátek se vyráběly tulipány z vyfouknutých vajíček a papírový zajíček, u Myšiček kohoutek z roliček a barevných papírů a u Včeliček jsme tvořili zajíčka z dřevěných polínek a také košíčky z papírových ruliček.
S chutí a patřičným elánem se všichni pustili do tvořivé práce. Nálada byla skvělá, rodiče a děti si vzájemně pomáhali a když bylo třeba vypomohly i paní učitelky.
Vůbec nikomu se nechtělo domů.
Těšíme se zase příště.
EXIF [20.03.2018 14:18:00 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [20.03.2018 14:17:16 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [20.03.2018 15:13:20 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [20.03.2018 15:58:53 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [20.03.2018 16:10:59 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [20.03.2018 15:07:00 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [20.03.2018 15:09:05 | NIKON COOLPIX L820]

Prosba o kapesníčky

třída Myšky

Prosíme rodiče Myšek o balení kapesníků. Děkujeme

Návštěva předškoláků v zš jesenická

Novinky školky

Ve středu 21.3.2018 půjdou předškolní děti navštívit ZŠ Jesenická. Přizpůsobte v tento den dětem oblečení. Děkujeme

Saunování předškoláků

Novinky školky

Ve středu 21.5.2018 sauna odpadá a to z důvodu návštěvy předškoláků v ZŠ. Děkujeme za pochopení

Zápis do mateřské školy 2018/2019

Novinky školky

Vážení rodiče,
ředitelka Mateřské školy Bruntál, Okružní 23 vyhlašuje po dohodě se zřizovatelem Městem Bruntál zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/2019 v termínu 15. 5. a 16. 5 2018 od 10.00 do 15.00 hod. Kritéria pro přijetí a Přihláška k předškolnímu vzdělávání bude na webových stránkách mateřské školy zveřejněna měsíc před zápisem.

Oznámení o uzavření mateřské školy v období letních prázdnin 2018

Novinky školky

Vážení rodiče,
mateřská škola bude v období letních prázdnin uzavřena v období od 30. 7. - 31. 8. 2018 (5 týdnů). Rozpis provozu mateřských škol zřizovaných Městem Bruntál viz. příloha.

Kapesníčky

třída Včelky

Prosíme rodiče o balení papírových kapesníčků. Děkujeme

Velikonoční jarmark s tvořením

Novinky školky

20.3.2018 v 15.00 hod Vás srdečně zveme na tradiční velikonoční jarmark s velikonočním tvořením ve všech třídách mateřské školy.
Můžete se těšit na spoustu nových, nápaditých výrobků dětí i paní učitelek, kterými si pak vyzdobíte
Prodej výrobků bude probíhat ve třídě Včeliček.
V každé třídě bude navíc připraveno tvoření, na kterém si budete moci s dětmi vyrobit zajímavé velikonoční ozdoby a dekorace.
Moc se na Vás těšíme

Policejní pohádky a návštěva policie čr

Novinky školky

Máte rádi pohádky? Děti z Mateřské školy Bruntál, Okružní 23, ano. Proto jsme v úterý 7. března přijali pozvání Policie České republiky a zúčastnili se preventivního programu, spojeného se čtením Policejních pohádek.
Děti si vyslechly nejen pohádku doplněnou o videoprojekci, ale měli možnost se seznámit i s prostředím a metodami, které policisté používají při objasňování kriminálních činů.
Nejzajímavější bylo pro děti tajuplné snímání vlastních otisků prstů, které si potom odnesly domů. Dále jsme měli možnost nahlédnout do cely předběžného zadržení, lidově zvanou šatlava. Poutavou prohlídku jsme ukončili obhlídkou policejního vozového parku a pak už jsme plni zážitků zamířili zpět do mateřské školy.
Moc děkujeme celému policejnímu týmu, který pro děti toto setkání připravil a moc si vážíme zájmu a chutí mužů a žen zákona, věnovat se našim dětem již od nejútlejšího věku.
Brzy se budeme těšit na další spolupráci.
EXIF [07.03.2018 08:29:45 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [07.03.2018 08:29:35 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [07.03.2018 09:04:23 | NIKON COOLPIX L820]EXIF [07.03.2018 09:04:09 | NIKON COOLPIX L820]

Vajička na tvoření

Novinky školky

Prosíme rodiče, aby svým dětem ze všech tříd daly do školky dvě vyfouklá vajíčka . Tyto vejdumky budou použity ne velikonoční tvoření. Děkujeme za spolupráci.

Saunování

Novinky školky

Ve středu 14. 3. 2018 jdeme s předškolními dětmi poprvé do sauny ( Městská sauna v parku, Kavalcova 33, Bruntál). Saunování bude probíhat v čase od 9. 00- 11. 00hod.
Prosíme rodiče, aby v tento den přivedli děti do 8.00hod.
S sebou: batůžek a v něm ručník, pití v dobře uzavíratelné lahvi, 22,-Kč vstupné ( ráno předat třídní učitelce).
Saunu budeme navštěvovat pravidelně každou středu ( zhruba do konce měsíce dubna).

Policejní pohádky

Novinky školky

Vážení rodiče,
ve středu 7.3.2018 v 8.30hod se všichni předškoláci zúčastní preventivní akce pořádané Policií České republiky spojené se čtením Policejních pohádek.
Prosíme rodiče předškoláků, aby v tento den své děti přivedli do mateřské školy nejpozději 7.45hod.
Děti se před odchodem nasvačí a v 8. 00hod budeme odcházet z MŠ.
Děkujeme za spolupráci.