Novinky

ze všech kategorí

Prázdninový provoz mateřských škol 2019

Novinky školky

Vážení rodiče,
v příloze naleznete rozpis provozu mateřských škol zřizovaných Městem Bruntál v období hlavních prázdnin v roce 2019 a také Žádost o přijetí k prázdninovému provozu do naší mateřské školy. V případě, že mají rodiče zájem o předškolní vzdělávání i v době hlavních prázdnin, nahlásí svůj záměr v náhradní mateřské škole v období od 6. 5. 2019 - 31. 5. 2019. K žádosti je třeba doložit kopii evidenčního listu a dohodu o vyzvedávání dítěte (tzv. zplnomocnění).
Informace o umístění v náhradní mateřské škole se dozvíte v kmenové mateřské škole nejpozději do 14. 6. 2019.

Velikonoční jarmark

Novinky školky

Ve čtvrtek 11. 4. 2019 v 15.00 hod proběhnou v naší mateřské škole tvořivé dílničky a prodejní jarmark velikonočních dekorací. Přijďte si s námi vyrobit i nakoupit krásné jarní dekorace, které pro vás připravují jak děti, tak i paní učitelky. Těší se na Vás děti a kolektiv mateřské školy!!!

Plavání

Novinky školky

Vážení rodiče,
na konci března bychom chtěli zahájit plavecký výcvik, svůj zájem co nejdříve sdělte třídním učitelkám.
Cíl plaveckého výcviku
Seznámit děti se základy plaveckých dovedností a hravou formou přispět k navození pozitivního vztahu k vodě a podporovat zdravý životní styl dětí.
Plavecký výcvik bude probíhat ve Wellness centru Bruntál v dopoledních hodinách. Děti absolvují 10 lekcí plavání, každá bude trvat 60 minut ( 45 minut výuka v bazénu, 15 minut relaxační aktivity s možností využití tobogánu, vířivek, páry.) Na tyto lekce budou docházet děti předškolního věku. Lekce budou probíhat pod vedením zkušené lektorky plavání Petry Koňaříkové a budou zaštiťovány dalšími pracovníky naši mateřské školy, kteří dohlédnou na bezpečnost dětí.
Lekce budou probíhat pravidelně každý čtvrtek, po dobu deseti týdnů, vždy od 9.30-10.15 a od 10.15-11.00
Co s sebou do batůžku:
- plavky
- koupací čepici
- ručník
- sprchový gel
Vždy děti v tento den vybavte čepici na uši, abychom po odchodu z bazénu zabránili prochladnutí.

Interaktivní divadlo ve školce

Novinky školky

V pondělí 4.3.2019 navštívilo naši mateřskou školu Interaktivní divadlo.
Divadlo zahrálo dětem dvě pohádky, které byli jak zábavné, tak naučné a samotné děti se do pohádek mohly zapojit.
Společně se děti naučily a zazpívaly veselou písníčku.
Už teď se těšíme, až nás divadlo opět navštíví.
EXIF [04.03.2019 09:48:41 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [04.03.2019 09:15:48 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [04.03.2019 09:17:56 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [04.03.2019 09:30:42 | HUAWEI LLD-L31]

Jarní tvoření v domově pohoda

Novinky školky

Ve čtvrtek 28. 2. 2019 jsme s našimi předškoláky navštívili dědečky a babičky v Domově Pohoda, abychom společně přivítali jaro a to vyráběním kytiček.
Děti byly moc šikovné a práce jim šla pěkně od ruky. Vyrobené kytičky darovaly babičkám a dědečkům, kteří měli velkou radost.
Na závěr jsme si všichni zazpívali jarní písničky.
Už teď se těšíme se na další setkaní.
EXIF [28.02.2019 10:39:10 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [28.02.2019 10:38:22 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [28.02.2019 10:46:02 | HUAWEI LLD-L31]

Masopust u myšek

třída Myšky


EXIF [19.02.2019 09:32:36 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [19.02.2019 09:29:43 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [19.02.2019 09:32:41 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [19.02.2019 09:29:48 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [19.02.2019 09:29:46 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [19.02.2019 09:37:02 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [19.02.2019 09:32:45 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [19.02.2019 09:33:03 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [19.02.2019 09:36:51 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [19.02.2019 09:32:55 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [19.02.2019 09:37:10 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [19.02.2019 09:39:47 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [19.02.2019 09:39:32 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [19.02.2019 09:39:44 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [19.02.2019 09:39:39 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [19.02.2019 09:39:53 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [19.02.2019 09:41:36 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [19.02.2019 09:39:59 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [19.02.2019 09:41:44 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [19.02.2019 09:40:08 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [19.02.2019 09:41:51 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [19.02.2019 09:41:49 | HUAWEI LLD-L31]

Divadlo

Novinky školky

V pondělí 4. 3. 2019 navštíví naši MŠ. Interaktivní divadlo.Vybíráme 45 Kč.Děkujeme

Karneval

Novinky školky

K a r n e v a l

Středeční ráno 20.2.2019 bylo v naší školičce trochu jiné než obvykle. Ze všech tříd se totiž ozývala veselá hudba. Ale próóoč? No protože….

Dobré ráno, dobrý den, do masek\\\\nse převlečem. Pojďte rychle všichni dál, máme tady karneval!!!!

Do ranního tanečního reje a\\\\nsoutěžení se zapojily různé masky. Červená Karkulka, princezny, víly,npolicista, vojáci, piráti, no prostě bylo veselo.

Piráti ze třídy Veverek vyrazili\\\\nna svou plavbu a jako první se předvedli i s tanečkem v ostatních třídách. Včeličky na oplátku zatančily jako opičky a nakonec jsme navštívili Myšky, kde nastalo za rytmu bonga to pravé karnevalové veselí.

Po balonkové bitvě jsme se zase rozešli do tříd. Bylo dobojováno a karnevalové dovádění si brzy zase zopakujeme.

EXIF [20.02.2019 08:55:40 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [20.02.2019 08:48:27 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [20.02.2019 08:31:49 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [20.02.2019 09:11:07 | HUAWEI LLD-L31]

Turnaj v deskových hrách

Novinky školky

Vážení rodiče, rádi bychom vás informovali, že v týdnu od 11. 2. do 15. 2. 2019 v naší mateřské škole proběhl turnaj dětí v deskových hrách.
V pondělí děti turnaj zahájili ve svých třídách, kde si zahrály různé deskové hry, které mají v oblibě a paní učitelky bedlivě vyhlížely nejšikovnější hráče. Děti hrály např. Člověče nezlob se, pexeso, Dabble...
Ve středu pak ve třídě Včelek proběhlo finále, ve kterém si ty nejšikovnější z jednotlivých tříd zahrály mezi sebou oblíbenou hru
Děti se dobře bavily a turnaj se všem moc líbil.
EXIF [11.02.2019 09:18:35 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [11.02.2019 09:20:36 | HUAWEI LLD-L31]
EXIF [11.02.2019 09:22:05 | HUAWEI LLD-L31]

Beseda pro rodiče předškoláků

Novinky školky

Vážení rodiče,
beseda o školní zralostí, školní připravenosti vašich dětí na vstup do základní školy, se uskuteční v náhradním termínu, a to ve čtvrtek 21. 2. 2019 v 15.30 hod ve třídě Včeliček. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás.

Karneval

Novinky školky

Dne 20.2.2019 se v dopoledních hodinách uskuteční v naší MŠ karneval.
Prosíme rodiče o zajištění masek. Děkujeme.

Logopedie

Novinky školky

Vážení rodiče, logopedie s p. Večeřovou proběhne v naší školce 19.2.2019. Sešity s sebou. Děkujeme

Vážení rodiče předškoláků,

Novinky školky

zveme vás na besedu o školní zralosti a připravenosti předškoláků na vstup do základní školy, která se uskuteční 12.2.2019 v 15,30 hod ve třídě Včeliček.
O své zkušenosti se s vámi podělí odbornice z praxe Mgr.Holásková. Besedy se zúčastní také zástupci pedagogů ze Základní školy Bruntál, Okružní.
Účast na této besedě vám vřele doporučujeme, věříme, že se nám podaří odpovědět na všechny vaše otázky a společně děti připravíme na bezproblémový vstup do první třídy základní školy.

MYSLIVOST

Novinky školky

Myslivost
V pondělí 21.1. a 28.1. jsme se s předškoláky vydali na dlouhou vycházku za poznáním. Všichni statečně šlapali a těšili se, co nového se dozvíme o lese a o zvířátkách.
Před „myslivnou“ nás čekala paní v zeleném oblečení a zavedla nás dovnitř. Představila se jako myslivec Kája a hned si s dětmi začala povídat. Nejprve jsme měli možnost prohlédnout si obrázky zvířat, která žijí u nás v lese. Prohlédli jsme si makety krmelce a jesliček, do kterých dávají myslivci pro zvířátka potravu. Na vlastní oči viděli paroží od jelenů, srnců a daňků a porovnávali velikosti. Také se seznámili s tím, jak myslivci pojmenovávají u zvířátek zrak, sluch, čich a nohy. Děti se také naučily tuhle krátkou říkanku, kterou složil myslivec Kája : Světla slouží na dívání, slecha zase k poslouchání, větrníkem chytá pach, běhy běží, když má strach.
Na závěr jsme si prohlédli celou myslivnu, kde myslivci pracují, když nejsou u zvířátek v lese. Už se těšíme na další návštěvu, na kterou jsme byli pozváni.
EXIF [21.01.2019 09:59:35 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [21.01.2019 09:39:44 | HUAWEI LLD-L31]EXIF [28.01.2019 09:55:59 | HUAWEI LLD-L31]

SAUNA

Novinky školky

Vážení rodiče, chceme vás informovat, že došlo ke změně dne, kdy budou předškolní děti navštěvovat saunu. Saunování bude probíhat vždy v pátek, začínáme 1.2.2019. Více informací vám předáme v nejbližším termínu. Děkujeme za pochopení.