Historie školky


Historie mateřské školy sahá až do roku 1945. O jejím vzniku jsme se dočetli v kronice MŠ následující, citujeme:
...„Jako srdce ve středu města stojí první mateřská škola. Jest vlastně dílem novým, vybudovaným z žalostných trosek toho, co zbylo po válce. Nebylo vnitřního zařízení, lavic, stolků, tabulí, hraček, pomůcek, okna nezasklená, atd, neboť v posledních dnech války bylo budovy využito jako noclehárny. První české ruce, které se chopily práce, byly ruce okresního školního inspektora Josefa Juříčka, učitelky Milady Procházkové a řídícího učitele Karla Kratochvíla. Jejich mimořádným úsilím za podpory MNV v Bruntále mohlo dojíti dne 1. září 1945 k zahájení činnosti první mateřské školy. V učebnách shlíží opět dva páry dobrotivých očí na tu lidskou drobotinu a chodbami zní lahodná česká řeč. Zde jest budoucnost města, zde jeho naděje a krev, která koluje v těch drobných tělíčkách, jest krev dobrá, nadějeplná...
Tolik o vzniku 1. Mateřské školy v Bruntále na ulici Sladovnická 16.
Dalších 47 let – do roku 1992 sloužila budova těm nejmenším. /V letech 1954 – 1961 byla ředitelkou školy Jindra Frgalová, 1962 – 1977 Františka Vacková, 1977 – 1989 Gabriela Gorbová/.
V listopadu 1989, kdy dochází k politickým změnám /sametová revoluce/ dochází i k různým úvahám o zrušení mateřské školy z důvodu nedostatku finančních prostředků potřebných na rozsáhlou rekonstrukci budovy. Vedení MěNV v Bruntále tehdy našlo řešení – výstavba nových městských jeslí, která právě probíhá se menšími stavebními úpravami změní na mateřskou školu a 1. mateřská škola se tam přestěhuje! A tak se i stalo. V té době byla na základě konkurzního řízení jmenována na místo ředitelky školy paní Alžběta Navrátilová, učitelka 1. mateřské školy.
V září 1992 byl školní rok zahájen v nové budově. Naše mateřská škola má vlastní kuchyň, prádelnu, velké interiéry, světlé prostory… Do nové budovy jsme stěhovaly starý nábytek z původní budovy, na nový a další vybavení neměl MěNV finance. Přesto se zaměstnancům podařilo vytvořit útulné, úhledné a estetické prostředí.
V roce 1996 vstoupila mateřská škola do právní subjektivity a změnila název na Mateřská škola Bruntál, Okružní 23 (konec názvu 1.mateřská škola)
Uplynulo dalších dvacet let. Mateřská škola byla za velmi dobré spolupráce s vedením města Bruntálu postupně dovybavena. Starý nábytek a veškeré zařízení bylo nahrazeno novým, estetickým, splňujícím hygienické normy.
Mateřská škola patří mezi nejlépe vybavené mateřské školy v Bruntále. Kontroly České školní inspekce průběžně potvrzují vysokou úroveň Školního vzdělávacího programu a výchovně vzdělávací práce. Počet zájemců o mateřskou školu neustále stoupá.
Alžběta Navrátilová po 22 letech končí ve funkci ředitelky MŠ. Na místo ředitelky je na základě konkurzního řízení od 1.9.2012 jmenována paní Ivana Stuchlíková.
A dějiny pozvolna pokračují...