Režim dne


06:15 – 08:00 - scházení dětí

06:15 – 09:30 - spontánní hry dětí
- činnosti dle zájmu a výběru dětí
- činnosti řízené pedagogem
- úklid

08:45 – 09:00 - svačinka, hygiena

09:30 – 11:30 - příprava na pobyt venku
- pobyt venku

11:30 – 12:30 - hygiena oběd
- příprava na odpočinek

12:30 – 14:30 - odpolední odpočinek
(předškolní děti, které nespinkají,
mohou po hodinkovém odpočinku využít nabídku her, či aktivit ve třídě;
popř. dle potřeby – individuální činnosti – logopedické chvilky apod.)

14:30 – 15:00 - svačinka hygiena

15:00 – 16:30 - spontánní hry
- činnosti řízené pedagogem
- rozcházení dětí

*Režimem dne je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je současně natolik flexibilní,
že nám umožňuje reagovat na aktuální situaci ve třídě,potřeby dětí a organizaci činností tak přizpůsobit.