Sponzoři


Právě v mateřské škole, kde jsou děti ve věku aktivního poznávání a objevování světa prostřednictvím hry, je nejpříznivější a nejpřirozenější příležitost rozvíjet činnosti, ve kterých by se nevyučovalo a nepoučovalo, ale více experimentovalo a prakticky zkoušelo.
Abychom dětem zpestřili chvíle v naší mateřské škole, snažíme se vyhledávat a zařazovat také aktivity, které dětem nabídnou něco nového.
Činnosti, u kterých získají nové zkušenosti, poznatky a které děti zaujmou.
Vznikají i proto různé projekty a aktivity, které nám napomáhají naše cíle a naší vizi naplňovat (např.: týdenní škola v přírodě, ozdravný pobyt u moře, příprava dětského muzikálu, spolupráce se zahraničními školkami aj.)
Nadstandardními aktivitami se snažíme dětem připravovat nezapomenutelné zážitky, které obohacují rozvoj dětské osobnosti. Většina aktivit ale bohužel nestojí jen úsilí, snahu a iniciativu pedagogů a zaměstnanců naší školy, ale žádají si i určitou finanční podporu.
Proto děkujeme všem, kdo nám jakoukoliv formou pomáhá a podporuje činnost MŠ. Velké díky paří rodičům, ale i našim partnerům, zřizovateli a dalším příznivcům naší školličky (FIRMA ALFUN, SICHR INTERIER, PROFILAK – p. Harenčák, MX NET) děkujeme i těm, kteří si nepřáli být zveřejněni.
DĚKUJEME
KOLEKTIV MŠ OKRUŽNÍ
Pokud byste rádi podpořili naši školičku, prosím kontaktujte ředitelku MŠ