Charakteristika třídy


Ve třídě Koťátek je zapsaných 25 dětí ve věku od 2,5 do 4 let, z toho 10 děvčat a 15 chlapců.


Třída s názvem koťata je zaměřena na:

- adaptaci dítěte do předškolní docházky

- zvládnutí odpoutání dítěte na určitou dobu od rodiny

- upoutání pozornosti dětí formou her a za pomoci moderních metod, forem a stylu práce směřovat v celém vzdělávacím procesu k vytváření fyzických, psychických, společenských dovedností a znalostí

- zařazení a zapojení dítěte do dětského kolektivu

- individuální přístup, protože každé dítě je jedinečná bytost a má jiné prožívání, cítění a různé sociální a zdravotní předpoklady

- vytváření zdravých psychosociálních podmínek ve třídě – důležité je aby se každé dítě cítilo ve třídě bezpečně a poklidně a mohlo se

- úspěšně adaptovat (tj. nestresující, podnětné prostředí)

- podněcování radosti z učení, zájmu poznávat nové zkušenosti a dovednosti.

Za správné a účinné vzdělávání dětí a klidnou adaptaci zodpovídají
paní učitelky Marie Vaverková a Andrea Sovadinová.