Charakteristika třídy


Třída Včeliček, je třídou smíšenou a jsou v ní zapsány děti, které již naši mateřskou
školu navštěvovaly v předchozím roce,ale také nově zapsané děti, které do prostředí mateřské školy přijdou poprvé. Z celkového počtu 26 dětí, je 10 předškolního věku a 16 mladšího školního věku. Model věkově smíšené třídy se nám velmi osvědčil a je pro nás všechny , jak pro děti, tak i pedagogy, přínosem a budeme v něm i nadále pokračovat.
I na dále bude jedním z našich nejdůležitějších cílů, vytvořit příjemné klima třídy, podporovat nově vznikající přátelství , podporovat kamarádské vztahy ve skupině a v neposlední řadě, připravit děti předškolního věku na vstup do základní školy. Vzhledem ke smíšenému složení třídy, budeme naplňovat vzdělávací cíle jak dětí středního věku, tak i dětí předškolního věku. Citlivým přístupem se pokusíme dětem připravit empatické prostředí, ve kterém bude pro všechny děti samozřejmostí pomoc mladšímu kamarádovi, vzájemná tolerance a chuť učit se navzájem novým věcem.
V předškolním věku je pro děti je nejpřirozenější aktivitou hra. Hrou se dítě učí a seznamuje se světem. V prostředí mateřské školy dětem poskytneme dostatečný prostor, čas a prostředky pro spontánní hru, vycházející z jejich přirozených potřeb a zájmů. Dětskou hru budeme podporovat, obohacovat a rozvíjet. Zaměříme se na vytváření radostné atmosféry, přátelského kolektivu a také bude naší snahou posilovat a povzbuzovat sebedůvěru dětí spolu se schopností sebehodnocení. Chceme, aby pro dítě byla mateřská škola místem, kde se cítí dobře, kde má pocit důvěry a radosti.
Naší snahou bude vést cesty za poznáním přes prožitky dětí. Důležité pro nás bude, co dítě prožívá, co cítí a získání si jeho zájmu o vzdělávání.
Našim cílem bude dbát na všestranný rozvoj dítěte a vytváření vyváženého programu činností tak, abychom byli otevření potřebám dítěte, probouzeli v dítěti aktivní zájem, radost z učení, chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, podporovat ho k samostatnosti, i ke spolupráci.