Přeskočit na obsah
Domů » Operační program Jan Amos Komenský – „Škola hrou“

Operační program Jan Amos Komenský – „Škola hrou“

23.2.2023

Mateřská škola se zapojila do Operačního programu Jan Amos Komenský v rámci výzvy č. 02_22_02 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I a získala dotaci díky projektu „Škola hrou“, reg. č. projektu CZ.02.02.XX/…202. Celková výše dotace: 569. 440,- Kč. Finanční prostředky budou využity v souladu s účelem dotace (zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin).

Update cookies preferences