Přeskočit na obsah
Domů » Operační program Výzkumu, vývoje a vzdělávání 2014 – 2020

Operační program Výzkumu, vývoje a vzdělávání 2014 – 2020

Mateřská škola se opět zapojila do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020 a získala dotaci díky projektu „Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků“, s reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012820 v rámci projektu výzvy Šablony II OP VVV. Celková výše dotace: 525. 000,- Kč. Realizace 1.7.2019 – 30.6.2021

Update cookies preferences